Izglītībā

Piedāvājam tālākizglītības programmas kursus:  B programma “pedagoģiskās darbības pamati” – 72 h.

Programmas tematika:

  • audzinātājdarbības būtība un virzieni;
  • pedagoģijas zinātne un pedagoģiskā darbība;
  • pedagogs kultūrvidē;
  • didaktika;
  • attīstības psiholoģija;
  • ievads mediju pedagoģijā;
  • pedagoģiskā vide daudzkultūru sabiedrībā;
  • pedagoģiskā procesa organizācija un komponenti.

Mērķauditorija:

Personas ar vidējo profesionālo vai augstāko izglītību, kurām  nepieciešama pedagoģiskā izglītība.

Programmas apguves rezultātā tiks iegūts Sertifikāts par tiesībām veikt pedagoģisko darbību.

Kontaktinformācija

Ministru kabineta noteikumi Nr. 569

Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību.

Nepieciešamais dalībnieku skaits: 20 cilvēki grupā

Laiks: sestdienās LU Jēkabpils filiālē

Zvani un piesakies: +371 28645774