Izglītībā Iedzīvotājiem

Pirmā līmeņa augstākās izglītības studiju programma “Pirmsskolas skolotājs” ir konceptuāli jaunas kvalitātes studiju programma pirmsskolas skolotāju izglītības īstenošanai.

Studiju programmas absolventiem iespējams iegūt bakalaura grādu izglītībā, turpinot apgūt profesionālās bakalaura studiju programmas “Sākumizglītības skolotājs” saturu, sākot ar trešo studiju gadu, vai izvēlēties darba iespējas pirmsskolas izglītības iestādēs vai citās ar pirmsskolas izglītību saistītās valsts vai privātās struktūrās. Studiju ilgums nepilna laika klātienē ir 2,5 gadi (5 semestri), studiju maksa – 1600 EUR gadā. Beidzot studijas, iegūsi pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju – Pirmsskolas skolotājs.

Savukārt profesionālā bakalaura studiju programmas “Sociālais darbs” mērķis ir sagatavot speciālistus ar otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, profesionālā bakalaura grāda sociālajā darbā un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju “Sociālais darbinieks”.

Studiju rezultātā iegūsi sociālā darbinieka profesionālo kvalifikāciju. Tāpēc kopumā 26 studiju nedēļas pavadīsi augsti kvalificētu profesionāļu vadītā praksē sociālajos dienestos, sociālās aprūpes institūcijās, krīzes centros un citās organizācijās, kuras organizē un sniedz sociālos pakalpojumus. Pēc studiju beigšanas ir iespēja strādāt par sociālo darbinieku valsts, pašvaldību, nevalstiskā sektora un privātās organizācijās. Iegūtā profesionālā kvalifikācija un bakalaura grāds ļauj strādāt sociālās labklājības jomā arī citās valstīs. Studiju ilgums nepilna laika klātienē ir 4,5 gadi (9 semestri), studiju maksa – 1550 EUR gadā. Iegūstamais grāds, beidzot studijas, ir Profesionālā bakalaura grāds sociālajā darbā.

Adrese: Jēkabpils, Rīgas iela 210A
Kontakttālrunis papildu informācijai: +371 28645774