10. septembrī Preiļu parku apmeklēja LLU Vides un būvzinātņu fakultātes studenti ar mācībspēkiem, lai klātienē izstaigātu un izpētītu parku, un, savu kursa darbu ietvaros, piedāvātu idejas un risinājumus parka labiekārtošanā.

LLU Ainavu arhitektūras un plānošanas katedras vadošā pētniece, profesore Dr. arch. Aija Ziemeļniece jau otro reizi īsteno ideju par studentu iesaisti Preiļu parka teritorijas labiekārtošanā. Tā ir studentiem gan praktiskā darbošanās, gan iespēja izpaust savas idejas teritorijā, kura nav teorētiska, bet praktiska. 2018. gadā pirmo reizi tika organizēta šāda veida aktivitāte, kur Ainavu arhitektūras plānošanas 3. kursa studenti izstrādāja Preiļu parka teritorijas nogabaliem vairākus risinājumus. Idejas bija daudzveidīgas un ar tām Preiļu iedzīvotāji varēja iepazīties 2018. gada pilsētas svētkos. Daļa no studentu risinājumiem un piedāvājumiem tika iekļauti Preiļu muižas kompleksa un parka attīstības koncepcijā.

Ceturtdien studenti, neskatoties uz to, ka ik pa laikam bija lietusgāzes, izstaigāja visu parka teritoriju. Jauniešiem tika izklāstīta esošā situācija, vēsturiskās nianses un mūsdienu vajadzības konkrētu parka vietu un teritoriju attīstībā un pilnveidošanā. No muižas kompleksa un parka vadītājas puses tika likts akcents konkrētās parka daļās izstrādāt risinājumus, kuri varētu nākotnē būt ieviešami un reāli īstenojami.

Studenti izstrādās vairākus risinājumus konkrētiem parka teritoriju nogabaliem, savukārt Preiļu pašvaldība, sadarbojoties ar LLU, sniegs nepieciešamo informāciju par parku, lai piedāvājumi būtu iespējami realizējami un atbilstoši vēsturiskā parka veidolam.

Lai izdodas studentiem rast jaunas un skaistas idejas!

S.Čingule-Vinogradova,
Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja