Iedzīvotājiem

21. februārī plkst. 17.00 LLU Jelgavas pilī jau ceturto reizi tiks piešķirtas LLU Gada balvas konkursa “Uzņēmējs nākotnei” laureātiem. Šāda tradīcija universitātē dibināta 2016. gadā, lai godinātu uzņēmējus Latvijā, kuri sadarbībā ar LLU zinātniekiem un mācībspēkiem veidojuši inovācijas tautsaimniecības nozaru vajadzībām, snieguši ieguldījumu pētniecībā un studiju procesa nodrošinājumā un atbalstījuši universitātes studentus. Šogad pasākumā tiks godināti 10 dažādu nozaru uzņēmumi.

“Gada balva “Uzņēmējs nākotnei” ir iespēja mums, universitātei, pateikt paldies uzņēmējiem, kuri redz vērtību augstākajā izglītībā un zinātnē un to nozīmi savā un visas sabiedrības nākotnē. Viņi ir gudri un tālredzīgi cilvēki, jo saprot, ka, uzticoties zinātniekiem un sniedzot atbalstu topošajiem speciālistiem, ieguvēji būs arī paši. Kopumā ikviens sadarbības piemērs ir pierādījums dažādām uzticēšanās formām starp universitāti un uzņēmējiem. Tādēļ varam lepoties ar uzlabojumiem studiju vidē, apmaksātām prakses vietām mūsu studentiem, iespējām studentiem un pētniekiem izstrādāt jaunus produktus un risinājumus un gūt unikālu pieredzi, kas papildina akadēmiskās zināšanas,” stāsta LLU rektore Irina Pilvere.

Gada balvas un goda raksti tiks pasniegti trīs nominācijās: ieguldījums biozinātnēs, ieguldījums inženierzinātnēs un ieguldījums sociālajās zinātnēs. Uzņēmējus balvai par 2019. gadā paveikto izvirzīja LLU struktūrvienības, lai pateiktos nozīmīgākajiem sadarbības partneriem.

2019. gadā laureāti nominācijā “Gada ieguldījums inženierzinātnēs”:

  • SIA “Armgate”. Viens no vadošajiem laboratorijas aprīkojuma un zinātnisko iekārtu piegādātajiem Latvijā. Kopš savas dibināšanas 1994. gadā Armgate piegādā un apkalpo pasaulē spēcīgāko pētniecisko tehnoloģiju ražotāju aprīkojumu, veicinot zinātnes attīstību, kvalitātes kontroli un izglītību Latvijā. Aizvadītajā gadā uzņēmums ziedojis divpadsmit apmācību stendus Tehniskās fakultātes Spēkratu institūta mācību laboratoriju aprīkošanai. Stendi paredzēti dzinēju vadības sistēmu, bremžu pretbloķēšanas un pretslīdes sistēmu, automobiļu sensoru, apgaismojuma, signalizācijas, kondicionēšanas un daudzu citu sistēmu uzbūves un darbības demonstrēšanai un diagnostikai, kā arī dzinēja jaudas mērījumu veikšanai. Lai gan stendu pamatpielietojums ir to izmantošana studiju procesā, tomēr daži no tiem izmantojami arī pētniecisko darbu izstrādē, kā arī jauno studentu piesaistē.
  • AS “UPB”. Industriālais koncerns Latvijā, kura pamata darbības nozares ir būvkonstrukciju projektēšana, ražošana, būvuzņēmējdarbība, montāža, tirdzniecība un serviss. Uzņēmums sniedzis materiālu atbalstu pētījumu veikšanai maģistra studijās – tika izgatavoti un piegādāti 42 kompozītā tērauda un dzelzsbetona paraugi eksperimentālo pētījumu veikšanai. Turklāt veikuši un turpina veikt apjomīgus pasūtījumus LLU Būvkonstrukciju zinātniskajai laboratorijai dažādiem rūpnieciskajiem pētījumiem. Uzņēmums arī piekritis būt par sadarbības partneri valsts finansētā projektā “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”, sniedzot nepieciešamo materiālo atbalstu projektā paredzēto eksperimentālo paraugu izgatavošanā. Studiju virzienā palīdz organizēt mācību ekskursijas, vada vieslekcijas un nodrošina nepieciešamos beramos minerālmateriālus ikgadējo laboratorijas darbu veikšanai.
  • AS “SKONTO PLAN”. Uzņēmums ir daļa no Latvijā bāzētas uzņēmējsabiedrības “Skonto Group”. Tā panākumu pamatā ir 25 gadu darbs, kas vainagojies neskaitāmos izcili realizētos projektos. Šajā laikā viņi ir uzkrāta pieredze, īstenojot tūkstošiem projektu vairāk nekā 20 valstīs visā pasaulē. Uzņēmums atbalsta Vides un būvzinātņu fakultātes studentus prakšu nodrošināšanā visos “Skonto Group” uzņēmumos un ir ilggadīgs darba devējs, jo tajā strādā LLU absolventi. Uzņēmuma darbinieki un absolventi regulāri viesojas ar vieslekcijām fakultātē, regulāri organizē studentu un mācībspēku ekskursijas ražotnēs, tostarp atbalsta fakultātes vasaras skolu, organizējot mācību ekskursijas uz uzņēmumu ražotnēm Skonto Cross Timber Systems un Skonto Plan, kurā piedalās studenti no Latvijas, Polijas un Portugāles.
  • Zemnieku saimniecība “Kaudzītes”. LLU Vides un būvzinātņu fakultātes Vides un ūdenssaimniecības katedras personāls sadarbību ar saimniecības vadītāju Andri Andersonu un viņa ģimeni aizsāka 1993. gadā, kad viņa īpašumā un apsaimniekošanā esošajās lauksaimniecības zemēs Saldus novadā tika ierīkota lauksaimniecības noteču monitoringa stacija “Mellupīte”. No monitoringa stacijas ierīkošanas līdz tagadnei viņa apsaimniekotajās platībās tiek veikti ūdeņu kvalitātes pētījumi četros savstarpēji pakārtotos pētījuma līmeņos, t.sk., gruntsūdeņi, eksperimentālie izmēģinājumu lauciņi, drenu sistēmas, sateces baseins. A. Andersons aktīvi piedalās pētījumu īstenošanā, jo katru gadu ierīko un pārrauga pētījumu veikšanu eksperimentālajos izmēģinājumu lauciņos. Lai gan pētījumu veikšana rada virkni ar lauksaimniecisko darbību saistītus apgrūtinājumus un finansiālus zaudējumus, saimniecībā pret pētījumu veikšanu izturas saprotoši un pretimnākoši. Studenti katru gadu apmeklē to mācību prakses “Meliorācija un notekūdeņu saimniecība” ietvaros, kur gūst pilnvērtīgu priekšstatu par ūdeņu kvalitātes un kvantitātes monitoringa tehniskajiem risinājumiem un pētījumu rezultātiem. Ilgtermiņa pētījumu veikšana monitoringa stacijā “Mellupīte” sniedz iespēju novērtēt lauksaimnieciskās darbības ietekmi uz ūdeņu kvalitāti, kā arī meklēt ilgtspējīgus risinājumus, kas nodrošinātu samazinātu slāpekļa un fosfora savienojumu izskalošanos no lauksaimniecības zemēm, kurās ierīkotas meliorācijas sistēmas.
  • AS “If P&C Insurance” Latvijas filiāle. Uzņēmums piedāvā pilnu riska apdrošināšanas pakalpojumu klāstu gan privātpersonām, gan uzņēmumiem Zviedrijā, Norvēģijā, Somijā, Dānijā, Baltijas valstīs. Turklāt uzņēmuma IT nodaļa izstrādā IT risinājumus vadošajam apdrošinātājam Skandināvijā un Baltijā. Vairākums darbinieku izstrādā dažādus programmatūru risinājumus, tādējādi tas ir viens no nozīmīgiem prakšu un darba devējiem LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes studentiem. Uzņēmums dod iespēju studentiem strādāt ar jaunākajām tehnoloģijām un izstrādes metodēm, nodrošina stipendiju prakses laikā un piedāvā īpašu apmācību programmu, kas veicina studējošo konkurētspēju.
  • Piemājas saimniecība ”Padegas”. Ģimenes uzņēmums Zemgalē, kura pārstāvji uzticējušies mūžizglītības idejai un trīs gadu laikā ieguvuši zināšanas desmit LLU Mūžizglītības centra kursos un pieredzes apmaiņas vizītēs. Tas vainagojies ar primārās ražošanas un mājražošanas uzņēmuma dibināšanu, kas nodarbojas ar augu izcelsmes produktu pārstrādi mājas apstākļos.
  • SIA “Kronis”. Uzņēmums, kas ražo vairāk kā 140 pārtikas produktus plašam pircēju lokam: gatavās zupas, pesto, konservus, sulas, nektārus, salātus, lečo, ievārījumus, džemus, putras, mērces un pat saldumu – dzērvenes pūdercukurā. Produkcija atradusi piekritējus gan Latvijā, gan ārpus tās – Lietuvā, Igaunijā, Īrijā, Izraēlā, Polijā un Krievijā. Sadarbībā ar Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļu un Pārtikas tehnoloģijas fakultāti uzņēmums īsteno divus pētnieciskos projektus: “Termiskās apstrādes režīma modelēšana un mikrofloras noteikšana tomātu pastas pārtikas produktiem” un “Sterilizācijas parametru ietekme uz ātri pagatavojamas gatavas zupas kvalitāti”. Uzņēmums ir sagatavojis mācību filmas, organizē izzinošas ekskursijas studentiem savā rūpnīcā un darbojas kā sponsors studējošo pasākumu atbalstam.
  • AS “Smiltenes piens”. Uzņēmums ir piena produktu ražotājs Latvijā. Tas piedāvā Pārtikas tehnoloģijas fakultātes studentiem dažādas uz inovāciju vērstas zinātniski pētnieciskās tēmas maģistra un promocijas darbu izstrādei. 2019./2020. studiju gadā turpinās vairāki kopīgi pētījumi par sūkalu pārstrādi: “Sūkalu fermentācijas pētījumi pilnīgākai piena pārstrādei” un “ Bioprocesu optimizācija laktozes pārstrādes produktu ieguvei”. Tāpat uzņēmums piedāvā studentiem prakšu vietas, lai iepazītu piena pārstrādes procesu, sūkalu utilizācijas un siera ražošanas procesu, un sniedz atbalstu ar nepieciešamajām izejvielām un materiāliem gan studiju procesa nodrošināšanai, gan dažādu pasākumu norises īstenošanai.2019. gadā laureāts nominācijā “Gada ieguldījumam biozinātnēs”:
  • SIA “Mikaitas”. Uzņēmums ir lielākais Latvijas bioloģiskais šķirnes aitu audzētājs, ko veiksmīgi apvieno arī ar gaļas un piena govju turēšanu. Uzņēmumā ir vairāk nekā 1000 aitas. Kaut gan Mikaitu saimnieki Aija un Jānis ir ikdienā ļoti aizņemti, viņi ir atsaucīgi un entuziastiski sadarbībai ar LLU Veterinārmedicīnas fakultāti. Mikaitas jau daudzus gadus piedalās jauno veterinārārstu sagatavošanā, gan savā saimniecībā pieņemot un apmācot praktikantus, gan palīdzot organizēt un realizēt arī grupu nodarbības studentiem dažādu studiju kursu ietvaros. Iepriekšējos gados SIA “Mikaitas” ir atbalstījusi zinātniskā darba realizāciju savā saimniecībā, nodrošinājusi vairāku studentu zinātnisko darbu izstrādi. Šogad fakaultāte sadarbībā ar uzņēmumu ir uzsākusi divus projektus: “Ārstniecības augu ekstraktu saturoša pretparazitārā fitolīdzekļa izstrāde” un “Pretparazitāro līdzeklu rezistence aitu saimniecības Latvijā”.2019. gadā laureāts nominācijā “Gada ieguldījums sociālajās zinātnēs”:
  • Biedrība “Sabiedriskais centrs “Aizkalne”. Nevalstiska organizācija Preiļu novadā, kuras misija ir veicināt iedzīvotāju iekļaušanos sabiedriskajos procesos. 2019. gada vasarā sadarbībā ar LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāti Valsts pētījumu programmas projekta “Ilgtspējīgas un saliedētas Latvijas sabiedrības attīstība: risinājumi demogrāfijas un migrācijas izaicinājumiem (DemoMig)” ietvaros organizēja Vasaras skolu “Ko darīt ar vietu?”. Biedrība organizēja iespēju Vasaras skolas dalībniekiem veikt izpētes darbu Aizkalnes pagastā, tikšanos ar novada domes pārstāvjiem, vietējiem uzņēmējiem. Vasaras skolas dalībnieki kopā ar vietējiem iedzīvotājiem piedalījās kultūras pasākumu organizēšanā.

Pasākumā “Uzņēmējs nākotnei 2019” visiem laureātiem tiks pasniegta mākslinieces, LLU Tehniskās fakultātes lektores Ivandas Spulles-Meieres dizainētā un veidotā balva un goda raksts.

Gada balvas “Uzņēmējs nākotnei” mērķis ir izcelt iedvesmojošus piemērus uzņēmējdarbībā, kas ir izcils paraugs sadarbībai ar LLU fakultātēm un institūtiem, kopīgi radot izcilību pētniecībā un studijās, veicinot attīstību un inovāciju pārnesi uz ražošanu, tā uzlabojot Latvijas konkurētspēju un nodrošinot gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi. Uzņēmēju sumināšana norisinās katru gadu februārī Jelgavā. Iepriekšējos gados laureātu vidū ir bijuši Latvijas valsts meži, BASF Agro Latvija, TestDevLab, Astarte – nafta, biedrība “Ūdenszīmes”, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “Latraps”, TechVitas, TS Rīga, Agrofirma Tērvete, Putnu fabrika Ķekava, Scandagra Latvia, Cloud Enterprise Systems, Latvijas Finieris, ARA Intellect un mecenāti Rīgas dzirnavnieks un Uldis Šalajevs.