Lauksaimniekiem

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) līdz 2020.gada 17.jūlijam aicina lauku attīstības konsultantus, pašvaldības, kā arī lauksaimnieku un pārtikas ražotāju nevalstiskās organizācijas izvirzīt pretendentus Zemkopības ministrijas (ZM) konkursa “Sējējs 2020” nominācijā “Gada veiksmīgākā kopdarbība”.

Pieteikumi dalībai nominācijā “Gada veiksmīgākā kopdarbība” jāiesniedz SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” konsultāciju birojos vai Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, vai LAD Centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas daļā, Rīgā, Republikas laukumā 2 līdz 2020.gada 17.jūlijam, vai arī līdz 17.jūlijam nosūta pieteikumus elektroniski uz e-pasta adresēm llkc@llkc.lv (LLKC) vai prese@lad.gov.lv (LAD) ar norādi vēstules mērķī “Sējējs 2020”.

Indulis Jansons, LLKA valdes priekšsēdētājs: “Kopdarbība jeb kooperācija ir jāstiprina ik brīdi. Šogad negaidīti uznākusī pandēmija kalpo kā sava veida katalizators ne tikai valsts, sabiedrības un katra indivīda savstarpējai sadarbībai, lai pārvarētu tās radītās sekas, bet arī kooperatīvajām sabiedrībām. Aicinu gan kooperatīvu biedrus, gan kooperatīvās sabiedrības būt saliedētiem un aktīviem, meklējot noieta tirgus savai saražotajai produkcijai, jo tikai sadarbojoties, situāciju varēsim pārvarēt vieglāk!”

Konkursa dalībniekus šogad vērtēs arī vēl septiņās nominācijās – “Gada lauku saimniecība”, “Gada uzņēmums pārtikas ražošanā”, “Ģimene lauku sētā”, “Jaunais veiksmīgais zemnieks”, “Bioloģiskā lauku saimniecība”, “Rītdienas sējējs – mazpulcēns”, “Zinātne praksē un inovācijas”, kā arī tiks pasniegta arī balva par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā. Šogad konkurss “Sējējs” notiek 27.reizi. Ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, visu konkursa pretendentu vērtēšana šogad notiks attālināti.

Konkursa laureāti saņems Gada balvu “Sējējs 2020” (bronzas statuja), diplomu un naudas balvu. Konkursa dalībniekus apbalvos 2020.gada rudenī.

Iepazīties ar konkursa nolikumu, vērtēšanas kritērijiem, pieteikuma veidlapām un citu ar konkursu saistīto informāciju var “Sējējs” tīmekļvietnē www.sejejs.lv.

Papildus informācija – LLKA biroja administratore Sanita Putniņa, sanita.putnina@llka.lv, +371 25445450

Par LLKA           

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija ir dibināta 2002.gadā un apvieno lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības (LPKS) un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības (MPKS), kuras strādā savu biedru interesēs, samazinot to ražošanas izmaksas. Asociācijas darbības mērķis ir radīt labvēlīgu vidi lauksaimnieku un mežsaimnieku kooperācijas attīstībai un veicināt sabiedrības izpratni par kooperācijas nepieciešamību un priekšrocībām. LLKA ir galvenais Zemkopības ministrijas sadarbības partneris lauksaimnieku un mežsaimnieku kooperācijas jautājumu risināšanā. Šobrīd LLKA ir 50 biedri.