Sabiedrībā

Ieskandinot sestdien, 16.maijā, gaidāmo Lielo Talku, šodien Ķīpsalā, RTU teritorijā, Lielās Talkas organizatori kopā ar atbalstītājiem muzikālā gaisotnē ieraka simbolisku, biedrības “1836” sagādātu ceļa stabiņu, kas ir viens no 140 stabiņiem, kas nākotnē iezīmēs ceļu apkārt Latvijai. Tāpat klātesošie tika iepazīstināti ar šogad plānoto talkas norisi. Pasākumā tika apbalvota arī Ideju talkas konkursa laureāte – Agnese Ulmane, kura piedāvāja veidu, kā mazināt lielpilsētas gaisa piesārņojumu.

Pasākumā piedalījās Lielās Talkas organizatoru komanda, tostarp, Lielās Talkas vadītāja Vita Jaunzeme, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis, “Latvijas valsts meži” komunikācijas speciāliste Anda Sproģe-Vāvere, “Mežpils alus” mārketinga vadītāja Inga Berkoviča, RTU finanšu prorektors Ingars Eriņš, kā arī biedrības “1836” vadītājs Enriko Podnieks.

Lielā Talka šogad notiks jau 13 gadu un, neskatoties uz ārkārtējo situāciju, pieteikušos talkotāju pulks ir gana iespaidīgs. Uz šīs dienas rītu pieteiktas 570 talkas, kā arī 90 solo talkas. No tām 451 atkritumu vākšanas un 223 labiekārtošanas talkas. “Tas norāda uz to, ka arī šajos apstākļos spējam saglabāt optimismu. Man ir prieks, ka cilvēki izrāda aktivitāti un gatavību doties dabā un sakopt savu apkārni. Latvija ir vienīgā valsts, kura ārkārtējas situācijas apstākļos ir gatava rūpēties ne vien par savu veselību, bet arī par apkārtējo vidi. Tieši šādu attieksmi mēs varam saukt par patiesu ilgtspējības izpratni,” uzsver “Lielā Talka” vadītāja Vita Jaunzeme.

Gints Kaminskis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis: “Latvijā varam būt lepni par to, ka arī šogad tradīcija kopīgiem spēkiem talkot un sakopt publiskas vietas ir iespējama. Neraugoties uz izaicinājumiem, katrs varam būt atbildīgi un šogad talkot vienatnē, divatā vai savas ģimenes lokā, vienlaikus respektējot noteiktos ierobežojumus savai un līdzcilvēku drošībai. Latvijas Pašvaldību savienība Lielo Talku atbalsta jau no pašiem pirmsākumiem un esam gandarīti, ka gadu no gada pašvaldības piedalās, lai mūsu vide būtu tīra, veselīga, skaista un sakārtota. Šogad īpaši vēlos teikt lielu paldies aktīvajam pašvaldību darbam, spējot operatīvi pielāgoties neierastajiem un sarežģītajiem apstākļiem.”

“Lai padarītu Latviju par tīrāko un zaļāko valsti pasaulē, jādomā pāris soļus uz priekšu. Par piesārņojumu atbildība jāuzņemas arī ražotājiem – domājot par to kā pielāgot izstrādes procesu un izvēlēties vide draudzīgākas izejvielas. Arī mēs šogad esam spēruši soli uz priekšu, padarot savu produktu iepakojumu ilgtspējīgāku un videi draudzīgāku, tādā veidā pagarinot iepakojuma dzīves ciklu. Ļoti ceram, ka mūsu piemēram sekos arvien vairāk uzņēmumu, pieņemot lēmumu par pārstrādājama iepakojuma izmantošanu, tērējot mazāk dabas resursus un samazinot ekoloģisko nospiedumu,” uzsver “Mežpils alus” mārketinga vadītāja Inga Berkoviča.

“Mums ir liels gandarījums, ka šajā, mums visiem sarežģītajā laikā cilvēki ir kļuvuši tuvāki dabai. Tomēr, mēs diemžēl esam novērojuši, ka virkne cilvēku no meža sev līdzi neiznes to, ko atnesa, domājot, ka aiz viņiem nāks kāds, kas to izdarīs viņu vietā. Tāpēc ir ļoti būtiski turpināt izglītot cilvēkus par atkritumu nelabvēlīgo ietekmi uz dabu. Mežos ir pieejami arī atkritumu konteineri, tomēr es aicinātu izvēlētos tos, kuriem ir vāki, jo vējš un meža dzīvnieki no vaļējām atkritumu tvertnēm nereti atkritumus iznēsā plašākā teritorijā. Priecājamies, ka aizvien vairāk cilvēku, dodoties dabā, ņem līdzi maisiņus un no meža prom aiznes ne tikai savus atkritumus, bet arī citu, bezatbildīgu atpūtnieku atstāto,” atgādinot, ka atkritumus savākt var ne tikai 16. maijā, bet arī ikdienā, uzsver “Latvijas valsts meži” komunikācijas speciāliste Anda Sproģe-Vāvere.

Šogad Lielā Talka norisinās lielāku uzsvaru liekot uz solo, duo un ģimenes talkām, taču, ņemot vērā valdības pieņemtos ārkārtējā stāvokļa atvieglojumus, kas ļauj pulcēties pasākumā līdz 25 cilvēkiem, tiem, kuri vēlas talkot, paplašinot cilvēku skaitu savās talkās līdz atļautajam, jākontaktējas ar talkas koordinatoriem katrā konkrētajā pašvaldībā. Viņi jāinformē par konkrētu cilvēku skaitu, un tikai talkas koordinators var apstiprināt attiecīgo talku, ja uzskata, ka tas ir pieļaujami. Tas, vai šādas talkas tiks apstiprinātas, būs atkarīgs no tā kāda ir kopējā situācija pašvaldībā, un par to vislabāk ir informēti koordinatori un pašvaldības. Neaizmirsīsim, ka ir svarīgi rūpēties par savu drošību un, neskatoties uz to, ka atļauta pulcēšanās lielākā cilvēku skatā, 2 metru distance ir jāievēro joprojām!

Uz tikšanos sestdien!

Papildu informācija:

Jana Kralliša
Lielās Talkas sabiedrisko attiecību konsultante
Mob.+371 26462844
e-pasts: jana.krallisa@onecom-latvia.com