Lielā Talka ir lielākā Latvijas nevalstiskā kustība, kas balstās uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, atveseļošanā un labiekārtošanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu. Kā ik gadu, arī Preiļu novadā visi kopā vienosimies darbos, lai padarītu mūsu novadu tīrāku un zaļāku. Šajā gadā talkot aicinām:

 • Saunas pagasts - Atpūtas laukumā (Prīkuļi, Saunas pagasts) zaru griešana, ceļmalās lapu grābšana un atkritumu vākšana, kapsētās atkritumu vākšana.
 • Riebiņu pagasts – Riebiņu kapsētā lapu grābšana, sakritušo zaru un citu atkritumu savākšana. Lūgums ierasties uz talku ar saviem darba rīkiem.
 • Sīļukalna pagasts - Tiks sakopts un labiekārtots Sīļukalna pagasta centrs.
 • Galēnu pagasts - Tiks sakopts Galēnu parks.
 • Silajāņu pagasts Ciemata centra un apkārtnes sakopšana. Červoniku vecticībnieku kapu sakopšana, krūmu izgriešana.  
 • Rušonas pagasts – Tišas kapsētas, Gailīšu kapsētas (šeit varēs novietot savākto atkritumu maisus), Antonišķu kapsētas, Eisāgu kapsētas, Kristapeņu kapsētas, Rutuļu kapsētas, Žogotu kapsētas, Eikšas kapsētas, Ondzuļu kapsētas sakopšanas talkas. Aglonas stacijā tiks vākti atkritumi (šeit būs savākto atkritumu maisu novietošanas punkts). Geļenovas parka teritorijas sakopšana, atkritumu vākšana.
 • Preiļu pagasts - Talkas ietvaros tiks sakopta Dzeņu kapsēta un vākti atkritumi gar pašvaldības autoceļu Anspoki-Pelši.
 • Aglonas pagasts - Tiks kārtota genocīda upuru piemiņas vieta (Aloiza Broka iela 8, Aglona) un vākti atkritumi Skuju senkapu teritorijā, sakopta kapu apkārtne, izvesti atkritumi.
 • Upmalas pagasts - Tiks sakopta Vārkavas baznīcas apkārtne, savākti ceļmalā esošie lauztie zari, ceļmalas atkritumi. Savukārt, biedrība “Jaunvide” aicina uz ceļmalas talku posmā no Arendoles līdz Vecvārkavai. Satikšanās notiks pie Vārkavas muižas 22. aprīlī 10.00. Līdzi jāņem cimdi. Tāpat Vanagos aicinām pievienoties kapsētas sakopšanai.
 • Vārkavas pagasts – Vārkavas ciemata sakopšana, kur tiks vākti atkritumi, arī suņu saimnieku nesavāktās savu mīļdzīvnieku fekālijas, grābti gruži, izzāģēti krūmi.
 • Rožkalnu pagasts – Rimicānu sporta laukuma sakopšana, tiks izgrieztas koku atvases, savākti sausie, lūzušie zari, vākti atkritumi.
 • Preiļu pilsēta – Preiļu muižas parkā vāksim zarus, lapas, atkritumus, kopsim teritoriju pie atjaunotās hidrobūves.

Talkas vietu saraksts var tikt papildināts, aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai www.talkas.lv/apstiprinatas-talkas/

Lielā Talka 2023 Preiļu novadā