Preiļu novadā Iedzīvotājiem

Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisija informē, ka no 15.marta līdz 22.aprīlm notiek Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikumu pieņemšana pašvaldības vēlēšanām, kas paredzētas šā gada 5.jūnijā. Jaunajā administratīvajā teritorijā darbosies 15 vēlēšanu iecirkņi, divi no tiem Preiļu pilsētā (skat. www.cvk.lv/lv/velesanas/velesanu-iecirkni#local-31) .

Vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļa kandidāta pieteikums iesniedzams Preiļu, Aglonas un Vārkavas novadu domēs un pagastu pārvaldēs, aizlīmētās aploksnēs ar norādi „Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijai”, vai elektroniski parakstīts pieteikums nosūtāms uz  e-pastu:  preili_nvk@inbox.lv.

Aglonas novadā

Aglonas novada dome Klientu apkalpošanas centrs  Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304, tālr. +371 65324573, +371 28362433, +371 66954801.

Preiļu novadā

Aizkalnes pagasta pārvaldē , Raiņa iela 5, Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads, LV-5305, tālr. +371 29434872;

Pelēču pagasta pārvaldē, Liepu iela 6, Pelēči, Pelēču pagasts, Preiļu novads, LV-5320, tālr. +371 28615900;

Saunas pagasta pārvaldē, Brīvības iela 9, Prīkuļi, Saunas pagasts, Preiļu novads, LV-5323, tālr. +371 20217079;

Preiļu novada domē,  1.stāvs,Raiņa bulvāris 19,Preiļi, LV 5301, tālr. +371 65322766.


Riebiņu novadā

Riebiņu pagasta teritoriālā pārvaldē, Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads,LV-5326 (10. kabinets, 1. stāvs), tālr. +371 65324641;

Rušonas pagasta teritoriālā pārvaldē, Liepu iela 5a, Kastīre, Rušonas pag., Riebiņu novads, tālr. +371 65326103;

Galēnu teritoriālā pārvaldē, Liepu iela 1, Galēnu pag., Riebiņu novads, LV-5311, tālr. +371 65329003, +371 65329001;

Stabulnieku pagasta teritoriālā pārvaldē, Skolas iela 3,Stabulnieku pag., Riebiņu novads, LV-5333, tālr. +371 65326500;

Silajāņu pagasta teritoriālā pārvaldē, Miera iela 1, Silajāņu pag., Riebiņu novads, LV-5330, tālr. +371 26480852;

Sīļukalna pagasta teritoriālā pārvaldē, Latgales iela 1A-1, Sīļukalna pag., Riebiņu novads, LV-5331, tālr. +371 65326202.


Vārkavas novadā

Vārkavas pagasta pārvaldē, Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pagasts, LV 5337 tālr.  +371 28239044;

Rožkalnu pagasta pārvaldē, Saules iela 16, Rimicāni, Rožkalnu pagasts, Vārkavas novads, LV – 5325, tālr. +371 28449248;

Vārkavas novada domē, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV – 5335, tālr. +371 28239646.


Vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļa kandidāta pieteikums pieejams  Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv/lv/tiesibu-akti/veidlapas.

Preiļu novada pašvaldības vēlēšanu komisija

Tālr. +371 29443794, +371 26598727