Uzņēmējdarbībā Iedzīvotājiem

Uzņēmējiem, kuru biznesu ir ietekmējuši Covid-19 pandēmijas ierobežojumi, joprojām ir pieejams dažāda veida finansiālais atbalsts no valsts. Atbalstam var pieteikties Valsts ieņēmumu dienesta EDS sistēmā, taču ir svarīgi ievērot termiņu dīkstāves atbalsta un algu subsīdiju pieteikumu iesniegšanai – atbalsta pieteikums par februāri ir jāiesniedz līdz 15. martam.

Svarīgi atgādināt, ka arī tie skaistumkopšanas nozares pārstāvji, kas no 1. marta ir atsākuši darbu, var pieteikties atbalstam par februāri – mēnesi, kad pakalpojumu sniegšana bija aizliegta.

Uzņēmumiem tiek piedāvāts vairāku veidu atbalsts jeb neatmaksājama palīdzība. Nav arī gandrīz  nekādu ierobežojumu nozarēm, kādi uzņēmumi var un kādi nevar pieteikties atbalstam.

 Atbalsta maksājumu veidi:

 • Dīkstāves atbalsts, ko var saņemt gan uzņēmumu darbinieki, gan pašnodarbinātas personas, gan patentmaksātāji.
 • Piemaksa uzņēmumiem daļēji nodarbinātu darbinieku algas samaksai jeb algas subsīdija.
 • Grants apgrozāmajiem līdzekļiem uzņēmumiem.

Svarīgi ievērot pieteikšanās termiņu – dīkstāves atbalstam un algas subsīdijai par februāri var pieteikties tikai līdz 15. martam. Nepiesakoties  šajā laikā, uz atbalstu par februāri vairs nevarēs pretendēt. Citādi ir ar atbalstu uzņēmumu apgrozāmajiem līdzekļiem – uz to var pieteikties līdz 15. jūnijam, pieteikumu sniedzot par katru mēnesi atsevišķi.

Kopumā valstsbudžetā šiem atbalsta pasākumiem ir rezervēti 600 miljoni eiro. Atbalsta pasākumiem paredzēto summu valdība, ņemot vērā uzņēmēju aktivitāti, būtiski palielināja pēdējo divu nedēļu laikā – par 350 miljoniem eiro.

Dīkstāves atbalsts

 • Var pieteikties darba devējipašnodarbinātie un patentmaksātāji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar mēneša vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, ir samazinājušies vismaz par 20%.
 • Atbalsta minimālais apmērs mēnesī – 500 eiro, maksimālais – 1000 eiro.
 • Piemaksa par apgādībā esošu bērnu – 50 eiro.

 Subsīdija daļēji nodarbinātu darbinieku algai

 • Var pieteikties uzņēmumi, kuriem attiecīgajā atbalsta mēnesī apgrozījums samazinājies par 20%, salīdzinot ar mēneša vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī.
 • Algas subsīdijas apjoms ir līdz 50% no darbinieka bruto algas 2020. gada augustā – oktobrī, bet ne vairāk kā 500 eiro vienam darbiniekam mēnesī.
 • Darba devējam ir pienākums maksāt atlikušo algas daļu, lai darbinieks kopumā saņemtu 100% algas.

Apgrozāmo līdzekļu grants

 • Apgrozāmo līdzekļu grants ik mēnesi no šā gada 1. janvāra līdz 31. maijam ir pieejams visu nozaru uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai, ja tiem vērojams apgrozījuma kritums vienā no šādiem kritērijiem:
 • atbalsta perioda mēnesī apgrozījuma kritums ir vismaz par 20%, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā, un kuram atbalsta perioda mēnesī apgrozījums ir krities vismaz par 30%, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. gada vai 2020. gada attiecīgajā mēnesī;
 • kurš reģistrēts VID kā nodokļu maksātājs pēc 2020. gada 1. janvāra un kuram atbalsta perioda mēnesī apgrozījums ir krities vismaz par 20%, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā;
 • kurš uzsācis saimniecisko darbību pēc 2019. gada 1. janvāra un kuram atbalsta perioda mēnesī apgrozījums ir krities vismaz par 20%, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā;
 • kuram atbalsta perioda mēnesī uzņēmuma apgrozījums ir krities vismaz par 30%, salīdzinot ar 2019. gada atbilstošo kalendāra mēnesi, un kura apgrozījums kopš 2020. gada 1. aprīļa vismaz trīs mēnešus ir pārsniedzis 10% no 2019. gada atbilstošā kalendārā mēneša apgrozījuma.
 • Atbalsta apmērs – 60% no uzņēmuma bruto darba algas kopsummas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 100 000 eiro mēnesī un ne vairāk kā 1 800 000 eiro kopā saistītu personu grupai.
 • Speciāli noteikumi jaundibinātiem uzņēmumiem.

Vairāk informācijas EM mājaslapā www.em.gov.lv/lv/atbalsta-pasakumi-uznemejiem

Pieteikšanās VID EDS www.vid.gov.lv/lv/covid-19

Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv