Veselība Uzņēmējdarbībā

Piektdien, 6. novembrī, Ministru kabineta (MK) ārkārtas sēdē ir izskatīti Finanšu ministrijas sagatavotie priekšlikumi par nepieciešamajiem atbalsta pasākumu virzieniem COVID-19 radīto ekonomisko seku novēršanai. MK lēma, ka līdz otrdienai, 10. novembrim, jābūt izstrādātiem konkrētiem pasākumiem uzņēmumu un strādājošo atbalstam.

Atbalsta risinājumi jāparedz vairākos virzienos – pasākumi, kurus nepieciešams veikt īstermiņā, nozarēm, kuras tieši ietekmē ārkārtējās situācijas izsludināšana, un pasākumi, kuri plānojami ilgtermiņā. Paredzams, ka ekonomikas atjaunošanās laika posms varētu būt ilgs, tāpēc būs nepieciešami pasākumi un programmas, lai atjaunotu ekonomiku, piemēram, plašs pārkvalificēšanas programmu klāsts.

Lai nodrošinātu atbalstu gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem, kuri COVID-19 rezultātā ir spiesti atrasties dīkstāvē, priekšlikumi paredz atjaunot dīkstāves pabalsta regulējumu un uzlabot to. Savukārt, rūpējoties par iedzīvotāju veselību, noteikts pārskatīt slimības lapu piešķiršanas un apmaksas kārtību uz COVID-19 krīzes laiku. Tādēļ Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Labklājības ministriju nekavējoties izstrādās priekšlikumus regulējumam, kas uzlabos B lapas izsniegšanas kārtību, nodrošinot drošāku vidi darbiniekiem.

Pilnu ziņu skatīt Finanšu ministrijas mājaslapā: www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/62981-lidz-10-novembrim-izstradas-konkretus-atbalsta-pasakumus-uznemejiem-un-stradajosajiem.

Informācijas sagatavotājs:

 Aleksis Jarockis

Komunikācijas departamenta direktors

Tālr. +371 67083850

E-pasts: Aleksis.Jarockis@fm.gov.lv

Latvijas Republikas Finanšu ministrija

Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Mājaslapa: www.fm.gov.lv

E-pasts: pasts@fm.gov.lv