Viduslatgales pārnovadu fonds sadarbībā ar Preiļu novada biedrībām maijā iedzīvotājiem piedāvā iespēju mainīties un dāvināt lauku labumus brīvbodēs.

Šādas brīvbodes notiek jau trešo pavasari, iesaistot ap 300 iedzīvotāju - gan kā ziedotājus, gan kā labuma saņēmējus.

Šopavasar brīvbožu devīze – “Mosties! Posies! Priecīgi rosies!” Aicinām iedzīvotājus būt atsaucīgiem un devīgiem – ziedot sēklas, stādus, varbūt pa kādai pagrabā pāri palikušai gurķu vai ievārījuma burkai. Kas zina, varbūt izdosies ne tikai ziedošana un maiņa, bet arī domu, ideju un laba noskaņojuma apmaiņa.

No 2. maija līdz 31. maijam Smelteros, Aizkalnē un Galēnos darbosies Lauku labumu brīvbodes. Brīvbodes ir lauksaimniecības preču un produktu ziedojumu un bezatlīdzības maiņas punkts; to mērķis ir būt par vietu, kur cilvēki var viens otram dot, neprasot pretim.

Lauku labumu brīvbodes tiek īstenotas ar Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstu. Tās finansiāli atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina. Ar šo finansējumu varam piedāvāt koordinētu lauku labumu punkta uzturēšanu mēneša garumā.

Liekam pie sirds, ka lauku labumu brīvbodes nav veikals vai tirgus, kur dodot, saņemam pretim uz grama. Te vairāk akcentējam vietējās kopienas solidaritāti un uzticēšanos – kad nevis katrs par sevi, bet visi kopā veidojam labu sabiedrību un saticīgu dzīvošanu. Lielāka cilvēku rosība saimnieciskā jomā veicina arī sparīgāku domu apmaiņu un līdzdalību savas apkaimes dzīvē.

Katras brīvbodes īstenotāji uz vietas noteiks konkrētu darba laiku. Un palīdzēs sakoordinēt preču atvešanu un aizvešanu, ja būs nepieciešams.

Lauku labumu brīvbodes darbosies:

Informāciju sagatavoja

Evija Gurgāne,
projekta vadītāja,

vlpf@inbox.lv