Lauksaimniekiem

Lauku atbalsta dienests informē, ka līdz 01.04.2021. ir iespējams iesniegt lauku bloku un ainavas elementu precizēšanas pieprasījumus, izmantojot Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS www.eps.lad.gov.lv/login).

Pārliecinieties ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā www.karte.lad.gov.lv/, vai visas platības, ko plānojat pieteikt platību maksājumiem 2021.gadā, ir iekļautas lauku blokos. Ja platība nav iekļauta lauku blokā, iesniedziet lauku bloku precizēšanas pieprasījumu.

Precizēšanas pieprasījuma iesniegšana nav pieteikšanās platību maksājumiem. Lai pieteiktos platību maksājumiem, ir jāiesniedz Vienotais iesniegums 2021.gadam!