Nevalstiskajās organizācijās Kultūrā

Lauku atbalsta dienests 2022. gada 1. jūlijā apstiprināja Preiļu Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudzes iesniegto projektu Nr.22-03-AL21-AO19.2204-000004 “Preiļu Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudzes baznīcas lūgšanu zāles sienu krāsojuma atjaunošana 1. kārta”.

Projekts iesniegts saskaņā ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku  attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020. gadam izsludināto projektu konkursu apakšpasākumā “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. Projekta rīcības plāns nosaka apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšanu un uzlabošanu. Šī projekta mērķis ir sakrālo celtņu, baznīcu labiekārtošana iedzīvotāju vajadzībām un tūrisma veicināšanai. Baznīcas iekštelpām jābūt labiekārtotām atbilstoši 21. gadsimta prasībām, lai tās apmeklētāji justos labi, droši, silti, ar vēlmi atgriezties tur vēl.

Projekta mērķis ir nosegt baznīcas sienās, kolonnās un augstajās arkās iekaltos elektrības kabeļus un vadus, kas, īstenojot iepriekšējo projektu “Visas baznīcas elektroinstalācijas nomaiņa”, palikuši nenosegti. Tostarp elektroinstalācijas nomaiņas laikā tika bojāts iepriekšējais krāsojums un zīmējumi. Pamata krāsojums ir nolietojies, netīrs, lobās, atslāņojas un krīt.

Saistībā ar projektā paredzētiem darbiem, kas uzsākti šī gada 10. janvārī, baznīcas lūgšanu zāle tiek pārkārtota. Viss baznīcas iekštelpu centrs un kreisā puse remonta laikā tiks norobežota apmeklētājiem. Lūgšanas un baznīcas rituāli notiks pie mazā altāra baznīcas labajā pusē. Aicinām baznīcas apmeklētājus un viesus būt saprotošiem un atvainojamies par sagādātājām neērtībām.

Projekta sagatavošanas periodā valstī strauji pieauga cenas materiāliem un pakalpojumiem, kas tiks lietoti, pieauga neapliekamais minimums strādniekiem un citi izdevumi, kas netika paredzēti projekta tāmē. Baznīcas pārkārtošanas rezultātā atklājās arī citas vietas un lietas, kas būs jāremontē, tāpēc Preiļu Romas katoļu draudzes valde aicina iedzīvotājus savu iespēju robežās atbalstīt šo mērķu piepildījumu, ziedojot:
Preiļu Romas Katoļu draudze
reg.Nr.90000471453
AS “SEB banka”
UNLALV2X
konts LV52UNLA0050021887286

Informāciju sagatavojusi

projekta vadītāja
Anna Buka