Lauksaimniekiem Iedzīvotājiem

MĀCĪBU ĪSTENOŠANAS GRAFIKS
LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”, LAD Līguma nr. LAD131118/P44

Mācību tēma: Ganāmpulku novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana, apzīmēšana (dzīvnieku suga pēc izvēles)

Grupas nr. LLKC2Pr07-M

Datums Norises vieta Mācību tematika Mācību sākums (plkst.) Mācību noslēgums (plkst.) Mācību stundu skaits Lektora vārds, uzvārds
Teorētiskās nodarbības Praktiskās nodarbības
 

 

12.03.2020

 

LLKC Preiļu konsultāciju birojs, Raiņa bulvāris 21b, Preiļi Dzīvnieku un novietņu skaita izmaiņu dinamika Latvijā. Lauksaimniecības dzīvnieku reģistrs. 10:00 13:00 4   Silvija Dreijere
Pusdienas 13:00 13:30      
Lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšana. Datu uzskaites nozīme ciltsdarbā. 13:30 15:00 2   Mairis Ormanis
Lauksaimniecības dzīvnieku reģistrācija, apzīmēšana pārraudzības nodrošināšanai. 15:00 16:30 2   Terēzija Jaunromāne

 

 

 

 

13.03.2020

“Ivanānu mājas”, Krištobi, Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads, LV-5333 Dzīvnieku novietņu reģistrēšanas un apzīmēšanas dokumentācija, to aizpildīšana saimniecībā. 10:00 11:30   2 Mairis Ormanis
Pārbrauciens 11:30 12:00      
LLKC Preiļu konsultāciju birojs, Raiņa bulvāris 21b, Preiļi Dzīvnieku novietņu reģistrēšanas un apzīmēšanas dokumentācija, to aizpildīšana saimniecībā. 12:00 13:30   2 Zita Briška
Pusdienas 13:30 14:00      
Dzīvnieku uzskaites dokumentu kārtošanas sistēma saimniecībā. 14:00 15:30   2 Zita Briška
Dzīvnieku audzēšanas ekonomiskie priekšnosacījumi saimniecībā. 15:30 17:00 2   Mairis Ormanis
        Kopā: 10 6  
16  

Pasākuma laikā iespējama fotografēšana, audio, video ierakstu veikšana ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos