Preiļu novadā Iedzīvotājiem

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Atkritumu apsaimniekošanas daļa aicina Preiļu novada lauksaimniekus līdz 22. jūnijam pieteikt lauksaimniecības ruļļu plēvju izvešanu.

Domājot par dabas resursu racionālu izmantošanu un taupīšanu, vienīgais pareizais risinājums ir lauksaimniecības plēvju nodošana otrreizējai pārstrādei. Tā ir iespēja no plēvēm atbrīvoties videi draudzīgā veidā! Atgādinām, ka plēvi aizliegts dedzināt, jo tādējādi gaisā un ūdenī nonāk bīstami ķīmiski savienojumi, kā arī to nedrīkst izmest mežā vai aprakt – tā praktiski nesadalās un tiek nodarīts būtisks kaitējums apkārtējai videi.

Otrreizējai pārstrādei var nodot:

  • skābbarības sagatavošanai izmantotās ruļļu vai bedru plēves;
  • dārzniecībā izmantoto plēvi;
  • palešu plēvi.
SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” nodrošinās plēvju bezmaksas savākšanu un transportēšanu, bet par plēvju iekraušanu būs jāgādā pašiem lauksaimniekiem!

 

Jāatceras, ka no plēvēm jāatšķiro šņores vai sieti, tām jābūt vizuāli tīrām, bez skābbarības, salmu, kūdras u. c. piejaukumiem, tās nevar būt izmirkušas dubļos, sajauktas ar minerālmēsliem vai ko citu!

Lauksaimnieki plēves visu gadu bez maksas var nodot Atkritumu šķirošanas laukumā Rīgas ielā 4, Preiļos.

Savāktās plēves Atkritumu šķirošanas laukumā tiek sapresētas ķīpās, lai nodotu otrreizējai pārstrādei.

Sīkākas uzziņas un plēvju izvešanas pieteikšana, zvanot SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Atkritumu apsaimniekošanas daļai pa tālr. nr. +371 29420721.

Inga Krekele,
SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” sabiedrisko attiecību speciāliste