Sabiedrībā Lauksaimniekiem Iedzīvotājiem

Pastiprinoties COVID-19 krīzei valstī, biedrība “Zemnieku saeima” (ZSA) aicina Zemkopības ministriju iesaistīties un atbalstīt sadarbības līgumu veidošanu starp pārtikas mazumtirdzniecības tīkliem un vietējiem lauksaimniekiem par augļu un dārzeņu piegādēm.

ZSA valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš: “Situācijas tālākā attīstība Eiropā un pasaulē ir grūti prognozējama. Mēs kā lauksaimnieki apzināmies savu primāro uzdevumu nodrošināt Latvijas sabiedrību ar nepieciešamajiem pamata pārtikas produktiem. Tādēļ viens no biedrības ZSA ierosinājumiem šobrīd ir veikalu tīkliem, kā arī atsevišķiem veikaliem slēgt līgumus ar Latvijas lauksaimniekiem par jaunās dārzeņu un augļu ražas piegādi regulārai produkcijas nodrošināšanai veikalu plauktos.”

Jau šobrīd saimniecības ir izteikušas vēlmi uzsākt šādu abpusēji izdevīgu sadarbību un slēgt ilgtermiņa sadarbības līgumu par konkrētiem dārzeņu apjomiem un cenām. Nepieciešamības gadījumā, saimniecības ir gatavas palielināt konkrētu kultūru, kā kartupeļu, kāpostu, burkānu, biešu un citas dārzeņu platības, lai vasaras un rudens periodā lielveikalus un Latvijas iedzīvotājus varētu nodrošināt ar kvalitatīvu un veselīgu vietējo produkciju.

Dagnija Hincenberga, z/s “Lazdiņi”, Ozolnieku novads: “Tā kā līdz kartupeļu stādīšanai ir vēl mēnesis, mēs varam palielināt ražošanas apjomu divas reizes. No audzēšanas viedokļa nav nekādu problēmu. Vienīgais, kas attur to darīt, ir skaidra noieta tirgus neesamība. Mūsu saimniecībai ir ilggadēja kartupeļu audzēšanas pieredze. Mēs pēdējos gadus audzējam vairs tikai aptuveni 1/3 no tā, ko audzējām 10 gadus atpakaļ.”

Šobrīd var novērot, ka krīzes situācijās katra valsts vispirms pabaro sevi. Arī mūsu piena un graudu pārstrādātāji ar produktiem vispirms nodrošina vietējo tirgu. Diemžēl, dārzeņu sektorā trūkst šādu ilglaicīgu sadarbību, tādēļ rudens periodā lielu daļu savas produkcijas eksportējam un pavasara periodā importējam no dienvidu valstīm, kur dārzeņu uzglabāšanas izmaksas ir zemākas. Tomēr produkti, kas pie mums nonāk, pārsvarā nav pirmās šķiras. Tāpēc šāda iniciatīva nodrošinātu gan pārtikas drošību, gan tās pieejamību. Kā rāda pētījumi, tad pircēji lielveikalos labprāt izvēlas tieši vietējos augļus un dārzeņus, vienīgi to pieejamību veikalu tīkli ne vienmēr ir spējīgi nodrošināt.

Lai gan šāda sadarbība pagaidām ir plānota tikai līdz krīzes beigām, tā būtu kā iniciatīva veiksmīgai ilgtermiņa sadarbībai vietējās produkcijas realizēšanā arī nākotnē.

  • Par biedrību „Zemnieku saeima”

Biedrība „Zemnieku saeima” ir ietekmīgākā lauksaimnieku organizācija Latvijā, kas dibināta 1999.gadā. Biedrības pamatdarbība ir biedru interešu pārstāvēšana, lauksaimniekiem labvēlīgas politikas veidošana, biedru informēšana un izglītošana. Mūsu biedri ir gandrīz 900 mazas un lielas saimniecības no visas Latvijas. Valdi veido 9 kongresā vēlēti zemnieki, kuri pārstāv visus reģionus un lauksaimniecības nozares. Biedri kopā apsaimnieko vairāk nekā 500 tūkst. ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes (augkopība 54%, piena lopkopība 38%, citas nozares 8%) un savās saimniecībās nodrošina darbu vairāk kā 4000 darbiniekiem.

Informāciju sagatavoja

Biedrība „Zemnieku saeima”
birojs@zemniekusaeima.lv
+371 67027044
www.zemniekusaeima.lv