Iedzīvotājiem

Lai uzlabotu braukšanas apstākļus uz valsts autoceļiem ar grants segumu, VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” veicis greiderēšanu visā valsts teritorijā vairāk nekā 102 000 km garumā, savukārt bedru un iesēdumu remontu, t.sk dilumkārtas atjaunošanu, vairāk nekā 396 000 m3 apjomā.

Šogad greiderēšanas darbi Vidzemes reģionā veikti 40 812 km garumā, Kurzemē 20 227 km, Latgalē 19 358 km, Zemgalē 17 438 km un Rīgas reģionā 4 935 km garumā. Grants autoceļu dilumkārtas atjaunošana, t.sk. bedru un iesēdumu remontdarbi Kurzemē veikti 104 057 m3 apjomā, Zemgalē 88 571 m3, Vidzemē 83 899 m3, Latgalē 76 144 m3, bet Rīgas reģionā 43 785 m3. Kopumā valsts autoceļu greiderēšanā un grants seguma bedru un iesēdumu remontā ir ieguldīti 18,4 milj. eiro.

Greiderēšanas darbus uz grants autoceļiem visefektīvāk ir veikt, kad ceļu segumam ir optimāls mitrums – tas ir pietiekami apžuvis un nav pārāk sauss. LAU regulāri apseko valsts autoceļus un atbilstoši to uzturēšanas klašu prasībām veic nepieciešamos ikdienas uzturēšanas darbus.

Atgādinām, ka autoceļu uzturēšanas darbiem tiešsaistes režīmā var sekot līdzi VAS “Latvijas Valsts ceļi” mājaslapas kartē (www.lvceli.lv), kā arī aplikācija “Waze”, kurā iespējams arī informēt par valsts autoceļu stāvokli. Par bīstamām situācijām uz valsts autoceļiem aicinām informēt arī VAS “Latvijas Valsts ceļi” Satiksmes informācijas centru, zvanot pa diennakts bezmaksas tālruni +371 80005555.

Par LAU:

LAU veic gandrīz 200 dažādus ikdienas uzturēšanas darbus uz valsts autoceļiem. Uzturamo valsts autoceļu kopgarums ir vairāk nekā 20 000 km, no tiem 9 129 km autoceļu ir ar melno segumu un 10 989 km ir grants autoceļu, kā arī ikdienas uzturēšanas darbi tiek veikti uz vairāk nekā 900 tiltiem.

Papildus informācijai:

Juris Aksels Cīrulis
LAU Komunikācijas daļa
Tālrunis: +371 29213682
E-pasta adrese: juris.aksels.cirulis@lau.lv
www.lau.lv