Preiļu pils un parks Pašvaldībā

2019. gada laikā tika restaurēti Preiļu muižas kompleksa galvenie vārtu stabi. Kopā ar restaurācijas darbiem ir organizētas divas meistarklases, kuru laikā jaunieši varēja iepazīties un izmēģināt praksē vārtu stabu apmetuma atjaunošanas, gruntēšanas darbus un krāsošanu ar kaļķa krāsu.

Pirms vārtu stabu atjaunošanas uzsākšanas, puslīdz bija saglabājušies trīs vārtu stabi, ceturtais mazākais bija sagruvis. Restaurējot vārtu stabus, tie tika atjaunoti un to vēsturiskā vērtība saglabāta.

Restaurācijas darbu veicējs SIA “Preiļu celtnieks” veikto restaurāciju ir iesniedzis “Latvijas Būvniecības gada balvai 2019” nominācijā “Restaurācija”. Konkursa misija ir popularizēt drošas, inovatīvas, augstvērtīgas un estētiski kvalitatīvas ēkas un būves, kas tapušas Latvijas Republikas teritorijā vai ārpus tās, ja par projekta realizāciju atbildīgi ir Latvijas pilsoņi – būvnieki, projektētāji, konstrukciju ražotāji u.c. Konkursa organizēšanas mērķis ir paaugstināt būvniecības, projektēšanas un arhitektūras nozares prestižu sabiedrībā, popularizējot labas prakses pieredzi Latvijā un aiz tās robežām. Nominācijas “restaurācija” pretendents var būt būvmākslas objekts vai tā daļa, kas pirms darbu uzsākšanas ir saņēmis pieminekļu aizsardzības instances darbu atļauju, bet pēc darbu paveikšanas ir sagatavota un iesniegta atskaite par veiktajiem restaurācijas darbiem (arī restaurācijas pase).

Konkursa izvērtēšanas komisija 13.februārī kuplā skaitā ieradās Preiļos, lai klātienē izvērtētu paveiktos darbus. SIA “Preiļu Celtnieks” pārstāvis Egīls Stikāns iepazīstināja ar paveiktajiem darbiem, atbildēja uz komisijas jautājumiem un pastāstīja par restaurācijas specifiku, kāda bija atjaunojot parka vārtu stabus. Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja komisijai pastāstīja par balvai pieteiktā arhitektūras pieminekļa vēsturi, vērtību un par muižas kompleksu kopumā, jo komisija izrādīja neviltotu interesi. Tādējādi atbildot uz ieinteresētajiem speciālistu jautājumiem, tika pastāstīts gan par Borhu celto pili, muižkungu trešās pils pamatiem, Zirgu stalli, Ādama un Ievas salu un pludmales aktīvo zonu.

Konkursa organizatori un idejas autori ir Gunita Jansone un Agrita Lūse. Žūrijas komisija sastāv no 17 personām, kuru vidū ir Ronalds Lūsis (Latvijas Restauratoru biedrība), Ligita Silkāne (arhitekte, NKMP), Jānis Dripe (arhitekts), Valdis Platais (restaurators), Artūrs Brahmanis (mikroklimata eksperts), Antra Saknīte (arhitekte) u.c. Konkursu atbalsta Vides Aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrija, Nacionālā Kultūras mantojuma pārvalde, Rīgas domes īpašuma departaments, biedrība “Zaļās mājas” un Latvijas restauratoru biedrība.

Konkursam varēja pieteikt jebkuras funkcijas ēkas un būves, kas nodotas ekspluatācijā likumdošanā noteiktajā kārtībā no 2018. gada 1.oktobra līdz 2019. gada 31. decembrim Latvijas Republikā vai aiz tās robežām, ja par to realizāciju bijuši atbildīgi Latvijas pilsoņi – pasūtītāji, būvnieki, konstruktori, arhitekti u.c. Konkursa atbalstītāji ir Technonicol, Rothoblaas, Evopipes, Storent, Geberit, Reynaers.

Laureātu paziņošana norisināsies 2020. gada marta sākumā. Konkursa norise, žūrijas vērtējums un godalgotie objekti tiek publicēti www.buvniekupadome.lv, kā arī citos medijos. Visi pieteikumi tiek iekļauti fotoizstādē, kas atradīsies Rīgā, Līvu laukumā no 2020.gada februāra beigām līdz marta beigām.

S.Čingule-Vinogradova,
Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja