Latvijā pēta pieaugušo prasmes

2022. gadā Izglītības un zinātnes ministrija un Latvijas Universitāte sadarbībā ar pētījumu centru SKDS iesaistījās Starptautiskā pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas pētījumā jeb OECD PIAAC, kas ir visplašākais pieaugušo prasmju un spēju pielietojuma pētījums pasaulē. Latvija šajā pētījumā piedalās pirmo reizi. 

Plašāka informācija par pašu pētījumu skatāma www.izm.gov.lv/lv/latvija-peta-pieauguso-prasmes

12. jūnijā Daugavpilī notiks seminārs "Pieaugušo prasmju izzināšana Latvijā - no datiem uz praktisku darbu". Aicinām iepazīties ar pasākuma programmu. 

Dalībai seminārā nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās, aizpildot PIETEIKUMA ANKETU. 

OECD PIAAC semināri tiek īstenoti ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā Nr. 8.3.6.1/16/I/001 "Dalība starptautiskos izglītības pētījumos"