Nevalstiskajās organizācijās

Latgales reģionālās pensionāru apvienības valde izsludina Latgales senioru literārās jaunrades prozas konkursu “Sargā sevi, un Dievs Tevi sargās”. Latgales senioru literārās jaunrades prozas konkursā “Sargā sevi, un Dievs Tevi sargās” tiek aicināti piedalīties Latgales RPA biedrību biedri, līdz 31. martam iesūtot īsās prozas darbu.

 Konkursa nolikums

Konkursa dalībnieki

Latgales RPA biedrību biedri. Dalību konkursā nosaka katras biedrības valde. Konkursā nepiedalās profesionāli žurnālisti, rakstnieki, LRPA valdes locekļi un žūrija. Informācija par konkursu tiek publicēta “Vietējā Avīzē”, LPF avīzē “Latvijas Pensionārs”, novadu reģionālajos laikrakstos. Konkursam iesūtītie darbi netiek publicēti bez autoru piekrišanas un atļaujas.

Mērķis

Atbalstīt un aktivizēt senioru sociālās integrācijas procesu. Iepazīstināt ar senioru radošajiem darbiem un dot iespēju Latgales senioriem izteikt sevi.

Norises laiks

Jaunrades darbi jāiesniedz līdz 31.03.2021. elektroniski LRPA valdes locekļiem: Aina Jaunzeme, t. 26763085, e-pasts: ainajaunzeme@inbox.lv un Ženija Pauniņa, t. 26437716, e-pasts: zenijap@inbox.lv

Apraksts

Latgales senioru literārās jaunrades konkursa tēma – “Sargi sevi, un Dievs tevi sargās”. Darbu forma – īsā proza (īsais stāsts, novele, eseja, miniatūra, humoreska, dienasgrāmatas fragments u.t.t.).

Darba apjoms

Ne lielāks par 1 lapu datorrakstā Times New Roman, fonts 12, iesniedzot darbu, jānorāda autora dzīvesvieta, novads, dzimšanas dati, saziņas iespējas.

Vērtēšana

Konkursam iesniegtos darbus vērtē LRPA valde un pieaicinātie neatkarīgie eksperti. Visi dalībnieki saņem pateicības, pirmo triju vietu ieguvēji – balvas. Konkursa vērtējumi tiks paziņoti pēc LRPA valdes sēdes aprīlī.

Konkursa nolikums pieņemts LRPA valdes attālinātajā sēdē 17.02.2021.

Marija Briška,
biedrības LRPA priekšsēdētājas vietniece