Uzņēmējdarbībā

Latgales plānošanas reģions pārstāv reģiona intereses nākamā ES fondu plānošanas perioda 2021.-2027.gadam sagatavošanas procesā. Tas vienlīdz attiecas uz investīciju piesaisti gan publiskajā infrastruktūrā, gan uzņēmējdarbības veicināšanā. Lūdzam arī Jūs līdzdarboties fondu plānošanā, sniedzot viedokli par ES fondu mērķtiecīgāku izlietojumu.

Aptaujas anketa sastāv no pieciem pamata jautājumiem un aizpildīšana aizņems līdz 5 minūtēm Jūsu laika. Rezultātā ceram apzināt  uzņēmēju viedokli jautājumā –  kāda veida atbalsts ir nepieciešams uzņēmējiem Latgalē.

Aptauja ir anonīma un iegūtā informācija tiks izmantota tikai apkopotā veidā.

Būsim pateicīgi par jūsu līdzdalību! Lūgums aptauju aizpildīt līdz š.g. 20.maijam.

Aptaujas anketa.

Latgales plānošanas reģions