Iedzīvotājiem
LPR+NAP+ESF

Latgales plānošanas reģions aicina vecākus/likumiskos pārstāvjus pieteikt bērnus dalībai diennakts nometnē, lai izzinātu sevi, iepazītu citus un saliedētos!

Nometnes veids: Integrējoša diennakts nometne bērniem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, kā arī viņu ģimenes locekļiem (piecas dienas, četras naktis).

Dalībnieki: Latgales reģionā dzīvojošie bērni vecumā no 13 līdz 18 gadiem, kopā ne vairāk kā 20 bērni (tai skaitā provizoriski 10 bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs).

Norises vieta: Preiļi, Preiļu novads.

Norises laiks: 2023. gada 31. jūlijs – 4. augusts.

Pieteikšanās: Lai pieteiktos bērnu vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem līdz 26. jūlijam ir jāaizpilda pieteikuma anketa ŠEIT.

Plānotās aktivitātes:

 • Piedzīvojumi (pārgājieni, pikniki, sacensības u. c.),
 • Izzinošais (sevis un savstarpējo attiecību izzināšana; iepazīšanās ar cilvēku labākiem draugiem – suņiem u. c.),
 • Sports (vingrošana, sporta spēles u. c.),
 • Radošais (veidot kopīgus mākslas objektus u. c.),
 • Ekskursija pa Daugavpils cietoksni u. c.

Nometnes dalībnieki darbosies gan visi kopā, gan komandās, gan arī individuāli sev interesantās aktivitātēs, lai pēc nometnes pārsteigtu savus vecākus un draugus ar jaunām zināšanām, prasmēm un aizrautīgiem piedzīvojumu stāstiem.

Visu nometnes laiku dalībniekiem būs iespēja individuāli konsultēties ar zinošiem dažādu jomu speciālistiem.

Aktivitātes un nodarbības pārsvarā notiks svaigā gaisā.

Dalībnieku ieguvumi:

 • jauni draugi un pozitīvas emocijas,
 • unikāli un neaizmirstami piedzīvojumi,
 • jaunas zināšanas un prasmes,
 • sevis un sev apkārt notiekošā izzināšana un labāka izpratne,
 • prasme sadarboties, atbalstīt un cienīt vienam otru,
 • radošuma un izdomas attīstīšana,
 • tolerances un komunikācijas prasmju pilnveide,
 • sportiskās formas uzlabošana.

Ēdināšana: Piecas reizes dienā. Pirmajā un pēdējā dienā – divas ēdienreizes dienā.

Pieteikšanās: Lai pieteiktos, bērnu vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem līdz 26. jūlijam ir jāaizpilda pieteikuma anketa ŠEIT.

Sakarā ar to, ka vietu skaits ir ierobežots, bērnu vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem 27.07.2023. tiks paziņoti rezultāti par iekļaušanu plānotās nometnes dalībnieku sastāvā: pamatsastāvā vai rezerves sastāvā. Dalībnieki, kas būs reģistrējušies virs 20 personu skaita, tiks iekļauti rezerves sastāvā un iespēja piedalīties nometnē būs tikai tad, ja kāds dalībnieks no pamatsastāva atteiksies vai kādu iemeslu dēļ nevarēs piedalīties nometnē.

Svarīgi!

31.07.2023. plkst. 11.00 bērnu likumiskajiem pārstāvjiem OBLIGĀTI ir jāierodas kopā ar bērnu Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma Struktūrvienībā Preiļi (adrese: Sporta iela 1, Preiļi, Preiļu novads) uz organizatorisko sapulci nometnes dokumentācijas noformēšanai, līdzi ņemot personas apliecinošus dokumentus. Nepieciešamības gadījumā, ja nokļūšana uz nometnes vietu ar savu transportu nav iespējama, tad 31.07.2023. no Daugavpils tiks nodrošināts transports līdz nokļūšanai uz nometnes vietu.

04.08.2023. plkst. 16.00 bērnu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem OBLIGĀTI ir jāierodas Daugavpils pilsētā uz noslēguma sanāksmi (vieta tiks precizēta).

Nometni organizē biedrība “Radošā Kaste” Latgales plānošanas reģiona projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ietvaros.

Nometnes norise tiks finansēta no ESF projekta līdzekļiem, dalība nometnē ir bez maksas.


Personas datu apstrādes atsauce

Piesakoties, Jūs piekrītat, ka pasākuma laikā var tikt veikta fotografēšana un/vai filmēšana projekta rezultātu publicitātes nodrošināšanai.

Piesakoties, Jūs atļaujat Latgales plānošanas reģionam, reģistrācijas Nr. 90002181025, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, Latvija, LV-4600, apstrādāt bērna personas datus (t. sk. sensitīvus personas datus). Personas datu apstrādes mērķis – ESF projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (Nr. 9.2.2.1./15/I/005) īstenošana. Personas datu apstrādes politiku Latgales plānošanas reģionā skatīt ŠEIT.


Lai pieteiktos bērnu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem līdz 26. jūlijam ir jāaizpilda pieteikuma anketa ŠEIT.

Sīkāka informācija par reģistrāciju: Kristīna Čimbaraite – tālr. +371 20377670.