Jaunatne

“Europe Direct Dienvidlatgale” centrs sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi 2023. gada 9. maijā, atzīmējot Eiropas dienu, Augšdaugavas novada kultūras centrā “Vārpa” (Dobeles ielā 30, Daugavpils) no plkst. 10.30 līdz 14.00 Latgales reģiona jauniešiem rīko izzinošu pasākumu divās daļās: “MEGA Erasmus” un “Prāta spēles”.

Pasākuma laikā jaunieši un citas ieinteresētas personas, kas darbojas jaunatnes jomā, varēs uzzināt par iespējām un iniciatīvām, ko jauniešiem, kuri dzīvo, mācās un strādā Eiropā, piedāvā tādas Eiropas Savienības programmas kā Eiropas Solidaritātes korpuss, Erasmus+, Eiropas Brīvprātīgais darbs u. c.

Šī pasākuma laikā interaktīvā veidā ar “Prāta spēles” starpniecību motivēsim dalībniekus uzzināt vairāk faktu par Eiropu. Ar spēles palīdzību ne vien izklaidēsim un informēsim dalībniekus, bet arī ļausim tiem iegūt un analizēt, izbaudīt komandas cīņas sparu un pārbaudīt savas zināšanas.

”Europe Direct Dienvidlatgale” centrs, turpina rūpēties par Latgales jaunatnes izaugsmes iespējām. Vēlamies popularizēt Eiropas Savienības piedāvātās iespējas Latgales jauniešiem un aktīvāk iesaistīt tos starptautisko jauniešu apmaiņu veidošanā un aicināt uz aktīvu līdzdarbošanos,” atzina Centra vadītājs Oskars Zuģickis.

! Šī pasākuma, kas ir daļa no Eiropas Prasmju gada iniciatīvām, uzvarētājkomanda (4 jaunieši un pedagogs) Latvijas pārstāvju delegācijas sastāvā dosies vizītē uz Briseli pie Eiropas Parlamenta deputāta Ivara Ijaba.

Kā pieteikties pasākumam?

Pasākumam līdz 05.05.23. var pieteikties: izglītības iestādes (ne vairāk kā divas komandas no vienas iestādes), jauniešu biedrības vai jauniešu grupas līdz 4 cilvēkiem komandā, aizpildot pieteikuma formu: ej.uz/eiropasdienadaugavpili23.

Kontaktinformācija:
Oskars Zuģickis,
ED Dienvidlatgale centra vadītājs,
tālr. +371 26565858, e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv