Iedzīvotājiem

11. februārī uzsāktā Latgales aizsardzības spēju attīstībai veltītā aptauja iedzīvotājos izraisījusi lielu atsaucību, un tajā jau paguvuši piedalīties vairāk nekā 600 respondentu.

Izvērtējot faktu, ka publiskajā telpā izskanējusi maldinoša informācija, ka Nacionālie bruņotie spēki plāno paplašināt poligonu “Meža Mackeviči”, Aizsardzības ministrija šajā aptaujā piedalīties īpaši aicina Latgales iedzīvotājus, lai kopīgi meklētu risinājumus un uzlabotu iedzīvotāju ikdienu poligona “Meža Mackeviči” tuvumā. Aizsardzības ministrija vērš uzmanību, ka poligons tika paplašināts 2019. gada rudenī, pārņemot valdījumā aptuveni 2043 ha platībā nekustamos īpašumus no Zemkopības ministrijas. Pārņemtie nekustamie īpašumi jau vairākus gadus tiek izmantoti poligona vajadzībām. Turklāt poligons jau vēsturiski šajā teritorijā ir pastāvējis un jau vairākus gadus tiek izmantots Nacionālo bruņoto spēku apmācību vajadzībām. Aizsardzības ministrija informē, ka poligona “Meža Mackeviči” kopējā teritorija ir 2053 hektāru plaša un to nav plānots paplašināt, jo Aizsardzības ministrija uzskata, ka poligona teritorija ir pietiekama, lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku un sabiedroto spēku apmācību.

Aptaujas sākotnējie rezultāti liecina, ka vairāk nekā 70 procentu no jau aptaujātajiem respondentiem atbalsta atbilstošas infrastruktūras izbūvi, tai skaitā – ceļu, meliorācijas sistēmu, tiltu, šautuves drošības vaļņu veidošanu, kā arī jaunu darba vietu veidošanu vietējiem iedzīvotājiem. Aizsardzības ministrija ir ieinteresēta uz poligonu vedošā ceļa rekonstrukcijā, tilta izbūvē pār Līksnas upi, ko līdztekus zemessargiem un karavīriem varēs izmantot arī vietējie zemnieki. Tāpat plānots sakārtot meža meliorācijas sistēmu, ļaujot mežsaimniekiem palielināt kokmateriāla kvalitāti, kā arī tiks analizēti risinājumi par trokšņa un skaņas slāpēšanai.

Respondentu komentāri, aizpildot aptauju, liecina, ka viens no iedzīvotājus interesējošiem jautājumiem ir jaunu darba vietu izveidošana. Aizsardzības ministrija informē, ka, stiprinot Nacionālo bruņoto spēku kaujas spējas Latgalē un attīstot Zemessardzes 3.Latgales brigādes bataljonus Lūznavā, Rēzeknē un Preiļos, pēdējos divos gados jau radītas 300 jaunas darba vietas gan Latgalē dzīvojošajiem karavīriem, gan civilajiem darbiniekiem. Jau vairākkārtīgi ziņots, ka Nacionālie bruņotie spēki īpaši aicina pieteikties profesionālajam dienestam pilsoņus, kuru dzimtā puse ir Latgale: jaunizveidotajā bruņoto spēku bāzē Lūznavā netālu no Rēzeknes un Meža Mackevičos netālu no Daugavpils tiek komplektēts Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljons. Atgriezties dienestā tiek aicināti arī karavīri, kuri savulaik ir atvaļinājušies rezervē, bet dienesta pakāpei noteiktais maksimālais vecums vēl ļauj slēgt profesionālā dienesta līgumu.

Aicinām iedzīvotājus izteikt viedokli un ierosinājumus aptaujā, kas pieejama aizsardzības nozares ziņu portālā Sargs.lv.

Informāciju sagatavoja:

AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākā referente
Majore Sandra Brāle
Tālrunis: +371 67335135, +371 29295730
E-pasts: sandra.brale@mod.gov.lv