Sportā

Latgales 2020. gada atklātais čempionāts spiningošanā

Nolikums

1. Sacensību mērķis:
Makšķerēšanas sporta popularizācija.
2020. gada labāko Latgales sportistu un komandu noteikšana spiningošanā.

2. Laiks un vieta.
Sacensības notiek 2020. gada 26.-27. septembrī Rušonas ezerā (pulcēšanās un dalībnieku reģistrācija sacensību vietā 26. septembrī no plkst. 11.00, starts no plkst. 12.00 līdz 18.00; 27. septembrī sacensības notiek no plkst. 7.00 līdz 13.00).

3. Sacensību dalībnieki.
Sacensībās piedalās komandas no Latgales novada pašvaldībām un pagastiem, kā arī no citiem Latvijas novadiem.

Komandas sastāvā ir 2 laivu ekipāžas ar 2 dalībniekiem katrā. Komandām un laivu ekipāžām, piesakoties jāiemaksā dalības maksa 20 (divdesmit Euro) no katra dalībnieka par sacensībām.

Dalībnieku un ekipāžu skaits ir neierobežots

4. Sacensību noteikumi.

Sacensības notiek ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs. Spiningojot atļauts pielietot vienu spiningu, kurš aprīkots ar mākslīgu ēsmas imitāciju – vizuli. Pielietot dzīvas vai beigtas zivtiņas aizliegts.
Dalībniekiem ir jābūt makšķerēšanas kartei un licences. Laivas nedrīkst atrasties viena no otras tuvāk par 50 m.
Sacensību sākuma laiku nosaka atbildīgais organizators un par to paziņo dalībniekiem vismaz dienu pirms starta.
Nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ sacensību dienā var tikt noteikts cits sākuma laiks. Spiningošanas ilgums – 6 – 8 stundas.
Dalībnieka (laivas ekipāžas ) rezultāts, ja viņš pēc noteiktā laika neatgriežas starta vietā, netiek vērtēts. Laivas ekipāža, kuras lomā ir aizliegtas zivis, tiek diskvalificēta.
Spiningošana notiek no laivas (2 dalībnieki vienā laivā). Dalībnieki startē ar savām laivām, atļauts lietot elektromotorus un benzīna motorus. Lomos tiek ieskaitītas līdakas, zandarti un asari. Asariem noteiktais minimālais izmērs – 21 cm.

5. Komandu reģistrācija.

Komandas tiek reģistrētas pēc dalības maksas nomaksāšanas. Pieteikumus sūtīt uz e-pastu: zannaku@inbox.lv, Žannai Kufinai . Pieteikšanās līdz 25.septembrim.

6. Uzvarētāju noteikšana.
Sacensībās tiek noteiktas labākās komandas un labākās laivu ekipāžas.

7. Apbalvošana.
Komandas un ekipāžas, kas izcīnījušas pirmo, otro, trešo vietu čempionātā, tiek apbalvotas ar medaļām, kausiem, diplomiem un balvām.

PIEZĪME.

Ir iespēja pārnakšņot viesu mājā Silmalas, +371 27640775 – Jānis.

Licences (izņemot bezmaksas licenci) var iegādāties elektroniski, tuvāka informācija Riebiņu novada domes mājas lapā www.riebini.lv.

Dalībnieki par savu drošību uz ūdens pilnā mērā atbild tikai personīgi.Dalības maksā iekļauta balvu iegāde un organizatoriskie izdevumi. Dalībnieki tiks nodrošināti ar ēdināšanu. Sacensību galvenais tiesnesis – E. Dimants,tiesnesis – Ž. Kufina.

Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personas datu apstrādei sacensību protokolos un sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos, dalībnieku sasniegumu atspoguļošanai.

Sacensību organizatoriem, dalībniekiem un citam atbalsta personālām ir jāievēro valstī spēkā esošie MK noteikumi Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Kontakttālruņi: Elgasts Dimants – +371 26619939; Žanna Kufina – +371 29919366.