Iedzīvotājiem

Lauku atbalsta dienests no 2020. gada 2. marta uzsāk jaunu pieeju klientu apkalpošanā. Klientiem darba dienās ir iespēja sazināties ar klientu apkalpošanas speciālistiem pa tālruni +371 67095000 ārpus standarta laika –  no plkst. 7.00 līdz plkst.20.00.

Šī ir iespēja noskaidrot atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem klientiem ērtākā laikā, jo nereti darba dienas gaitā lauksaimnieki, mežsaimnieki un zivsaimnieki aktīvi strādā savās saimniecībās un uzņēmumos.

Informāciju sagatavoja:

Sabiedrisko attiecību daļa
Tālrunis: +371 67027830, +371 67027384
E-pasts: prese@lad.gov.lv