Labklājības pārvaldē
Logo

23. aprīlī Preiļu novada Labklājības pārvalde iesāka sniegt jaunu sociālo pakalpojumu – Grupu dzīvokļi. Preiļu novadā tas ir vēl nebijis pakalpojums, kas sniedz mājokli, diennakts uzraudzību un individuālo atbalstu sociālo problēmu risināšanā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Šobrīd jaunizveidoto pakalpojumu izmanto jau divas personas. Par to, kā tiek nodrošināts darbs ar klientiem un kā attīstās pakalpojuma ieviešana, pastāstīja sociālā darbiniece Inga Skutele.

Klients, sākot izmantot pakalpojumu, vispirms tiek iepazīstināts ar iekšējās kārtības noteikumiem. Tā kā grupu dzīvokļu sociālais pakalpojums ir paredzēts personām ar pašaprūpes prasmēm, viņu sadzīve tiek nodrošināta ar nepieciešamo inventāru un klientiem jāapgūst elektrotehnikas drošības un lietošanas noteikumi. Apmācību raitākai norisei pie uzstādītajām indukcijas plītīm ir izveidota atvieglota lietošanas instrukcija ar norādēm un piktogrammām.

Inga Skutele atzina, ka vasara nav iedomājama bez pašaudzētiem zaļumiem un tomātiem, tāpēc kopīgiem spēkiem pavasarī tika izaudzēti stādi, lai vēlāk raža priecētu ne tikai grupu dzīvokļu iemītniekus, bet arī pakalpojumu centra “Līči” klientus. Ravēšanas un laistīšanas darbos aktīvi piedalās čaklās grupu dzīvokļu klientes. Abas iemītnieces pašas iestādījušas arī dārzu, par ko šobrīd rūpējas, kā arī kopj puķu dobes.

Katra diena pilnvērtīgi aizrit dažādos darbos un sadzīves iemaņu apguvē. Šobrīd klienti piedalās arī Labklājības pārvaldes Dienas aprūpes centra aktivitātēs, kur mācās apgūt noderīgas prasmes un attīstīt savus talantus.

Brīvajos brīžos sociālā darbinieka vadībā Grupu dzīvokļu iemītnieces iepazīst un apgūst valsts tradīcijas un latviešu tautas paražas. Jau ienākot dzīvot jaunajā vietā, klientes saņēma tradicionālo sveicienu – sālsmaizi. Savukārt gatavojoties Līgo svētkiem, ieplānotas nodarbības svētku galda klāšanā, Jāņu vainagu pīšanā un kulinārijā.

Grupu dzīvokļa pakalpojums paredz arī brīvā laika pavadīšanas iespējas ārpus telpām. Lai klientiem tiktu nodrošinātas daudzveidīgas nodarbības, ir izbūvēta āra lapene, pie kuras laukumā tiks izvietotas āra koka mēbeles. Fizisko aktivitāšu  veicināšanai tiek būvēts āra aktivitāšu laukums.

Inga Skutele atzīst, ka šobrīd Grupu dzīvokļi abām klientēm ir mājas, tāpēc ir svarīgi parādīt un iemācīt, cik nozīmīgi ir par tām rūpēties.  Sociālā darbiniece klientiem sniedz konsultācijas, atbalsta, uzklausa, kopīgi risina dažādus sadzīves jautājumus un māca to, kas nepieciešams patstāvīgai dzīvei, apgūstot pamatprasmes. Bieži šādiem cilvēkiem nepieciešams tieši atbalsts, lai vēlāk viņi spētu dzīvot patstāvīgi.

Ingai Skutelei ir patiess gandarījums, ka viņa spēj palīdzēt. Sākotnēji gan pie katra cilvēka ir jāpielāgojas, jāatrod pieeja, lai viņš sāktu uzticēties. Tomēr redzot, cik patstāvīgi un atbildīgi ikdienā visu uzticēto paveic abas iemītnieces, sociālā darbiniece atgādina, ka šādi cilvēki nav apdraudējums sabiedrībai. Ikvienam no mums ir jāmaina ilgi pastāvējušais viedoklis un arvien vairāk jācenšas integrēt šādas personas sabiedrībā, piedāvājot viņām piemērotu darbu, jo viņu potenciāls bieži tiek atstāts novārtā.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste