Labklājības pārvaldē

Kāds viedais ir teicis: “Mēs katrs esam ar vienu spārnu, un tikai kopā mēs varam lidot.” Šis ir Preiļu novada Labklājības pārvaldes Dienas aprūpes centra (DAC) sirds noskaņu tulkojums. Aizritējuši pilnvērtīgi, aktīvi, radoši, izglītojoši un neaizmirstami 15 gadi, kopš pastāv DAC. Sākotnēji 2005. gada 28. oktobrī, piedzimstot kā bērnu rotaļu un attīstības centrs “Kamolītis”, augot lielākam tas tapis par dienas centru, visbeidzot sasniedzis Dienas aprūpes centra godu.

Ņemot vērā valstī pieņemtos ierobežojumus sakarā ar Covid-19 izplatību, DAC savus svētkus svinēja neierastākā formātā. Klusāk, mierīgāk, bet tikpat mīļi un sirsnīgi kā ierasts. Sveicējiem bija iespēja ierasties katram savā laikā atsevišķi vienam no otra, lai izvairītos no drūzmēšanās un cilvēku masām.

DAC saime ir neizsakāmi pateicīga visiem laimes vēlētājiem, katrs mīlestības pielietais apsveikuma vārds atbalsojas mūsu sirdīs un motivē augt lielākiem, radošākiem. Pateicība visiem mīļajiem cilvēkiem, kuri iegulda lielu mīlestību un darbu,  lai pilnveidotu DAC pakalpojumu.

DAC svētku lielākā dāvana bija pašiem sava logo iegūšana. Paldies Kristeram Šņepstam, kurš ņemot vērā DAC uzdevumus un mērķi, ir dāvājis mums labestības koku.

Sirsnīgs paldies Preiļu novada vadībai par atbalstu DAC darbībā. Pateicamies Labklājības pārvaldes direktoram Laurim Pastaram un pārvaldes komandai par sniegto atbalstu, viedu padomu, motivāciju.

Esam gandarīti par šajos gados paveikto un sasniegto. Turpināsim īstenot savus kvēlākos sapņus, neapstājoties pie sasniegtā! Tikai kopā esot mēs varam augt un attīstīties.