Labklājības ministrijas logotips

Preiļu novada Labklājības pārvaldes vadītāja Sandra Sprindža piedalās Labklājības ministrijas īstenotā projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”, Nr. 9.2.1.1/15/I/001, “Vadības kvalitātes modeļa izstrādes” pilotprojektā, kura rezultātā plānots sagatavot sociālā dienesta pašnovērtējuma standartu.

Pilotprojektā piedalās 18 sociālo dienestu vadošie darbinieki no visas Latvijas. Pilotprojekta mērķis ir izstrādāt vadības kvalitātes modeli, kas paredz sociālā dienesta darba organizācijas un pašnovērtējuma standartu, sociālā darba prakses slodzes kritēriju un “ceļa karšu” dažādu sociālo gadījumu vadībai izstrādi.

Paralēli standarta izstrādei, projektā tiek īstenotas 100 stundu mācības astoņos moduļos – pārvaldība un vadība, līderība, procesu vadība sociālajā dienestā, cilvēkresursu vadība, partnerība un resursi, stratēģiskā vadība, rezultatīvo rādītāju iegūšana, analīze, noteikšana. Tāpat pilotprojekta dalībniekiem tiek uzdoti mājasdarbi, piemēram, izvērtēt sociālo darbinieku slodžu etalonu u. tml.

Dalība pilotprojektā ir liels atbalsts sociālā dienesta darba efektivitātes paaugstināšanai, sociālā darba speciālistu profesionalitātes pilnveidošanai un sociālā darba jomas pārvaldības uzlabošanai.

Pilotprojekta īstenošanas periods ir no 2023. gada 1. maija līdz 30. novembrim.

Informāciju sagatavoja

Anita Gāga

Pārvaldes vadītāja vietniece
anita.gaga [at] preili.lv