Pašvaldībā Labklājības pārvaldē

Preiļu novada pašvaldība kā Labklājības ministrijas sadarbības partneris ir iesaistījusies ESF Projektā nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”. Tajā paredzēti vairāki pilotprojekti sociālā darba metodiku izstrādei darbam ar dažādām klientu grupām. Projekta ietvaros Preiļu novada Labklājības pārvalde ir iesaistījusies divos pilotprojektos:

  • no 10.2018. līdz 29.03.2019. par metodikas izstrādi darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT);
  • no 01.10.2019. līdz 31.03.2020. par metodikas izstrādi sociālajam darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām.

Pilotprojekta mērķis ir paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitāti un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitāti.

Iesaiste pirmajā pilotprojektā paredzēja klātienes apmācību apmeklēšanu 92 stundu apjomā, kā arī metodiskā materiāla aprobēšanu reālā praksē ar personām ar GRT. Tas tika īstenots, sociālajam darbiniekam Astrīdai Ūzuliņai strādājot Dienas aprūpes centrā, kur pilnu darba dienu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņem vairākas šādas personas.

No šī gada 1.oktobra Labklājības pārvaldes direktora vietnieks sociālajos jautājumos – sociālais darbinieks Irēna Stašulāne ir iesaistījusies otrā pilotprojektā, kas paredz klātienes apmācību apmeklēšanu 88 stundu apjomā, kā arī tā aprobēšanu reālā sociālā darba praksē. Jau notikušas piecas apmācību dienas. Kā atzīst I.Stašulāne, jau šobrīd redzams, ka metodiskais materiāls būs vērtīgs ieguvums speciālistiem, kas strādā ar atkarīgajiem. Daudz vērtīgas informācijas iegūts par to, kā atpazīt līdzatkarību, dažādos atkarības veidus. Pasniedzēju sniegtā informācija ir papildu resurss ikdienas darbā.