Lai ierobežotu Covid-19 izplatīšanos, uz ārkārtas situācijas laiku Preiļu novada Labklājības pārvalde maksimāli ierobežo klientu apkalpošanu klātienē, izņemot neatliekamus gadījumus un krīzes situācijas. Pirms ierasties klātienē, obligāti sazinieties pa zemāk norādītajiem tālruņa numuriem.

Cilvēkiem, kuriem laikā, kad ir spēkā COVID -19 izraisītā ārkārtas situācija, beidzas piešķirtā trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusa termiņš, tas tiks pagarināts automātiski. Tas nozīmē, ka cilvēkiem nav klātienē jādodas uz Labklājības pārvaldi.

Savukārt, ja nepieciešams piešķirt statusu no jauna personai, kura to pieprasīs pirmo reizi, cilvēkiem nepieciešams vērsties Labklājības pārvaldē attālināti, iesniegumu nosūtot uz e-pastu vai ievietojot to tam speciāli paredzētā kastītē, kas atrodas Labklājības pārvaldes priekštelpā uz galda! Turpat ir pieejamas iesniegumu veidlapas. Dokumentus kastē iespējams ievietot Labklājības pārvaldes darba laikā. Ja ir radušies kādi jautājumi, droši sazinieties pa tālruni vai elektroniski uz e-pastu (kontaktinformācija ir izvietota uz Labklājības pārvaldes ieejas durvīm).

Iepriekš izsniegtās izziņas, kuru derīguma termiņš faktiski ir beidzies laika periodā, kad izsludināta ārkārtas situācija,  ir derīgas līdz 31.05.2020. Papīra formā jauna izziņa nebūs nepieciešama, programmā SOPA darbinieki pagarinās to automātiski uz cilvēka iepriekšējā periodā iesniegtā iesnieguma pamata.  Persona ar iepriekš izsniegto izziņu var doties uz ārstniecības iestādi un citur, kur tas ir nepieciešams.

Personu periodiskā apsekošana dzīves veiktā netiek veikta. Apsekošanas dzīvesvietā tiek veikta gadījumos, ja pastāv augsti riski bērnu vai pilngadīgu personu drošībai un dzīvībai, kā arī ārkārtas gadījumos.

Ar valsts apmaksātā asistenta pakalpojuma saņēmējiem un sniedzējiem telefoniski sazināsies pats sociālais darbinieks, kurš informēs, kādā veidā notiks atskaišu iesniegšana par kārtējā mēnesī sniegto pakalpojumu.

Ierobežojumi skar arī citus līdz šim pieejamos pakalpojumus:

  • nav pieejams dušas izmantošanas un veļas mazgāšanas pakalpojums;
  • netiek ielaistas trešās personas pansionātā “Preiļi”, krīzes centrā un Dienas aprūpes centrā, kur ikdienā pakalpojumu saņem pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem;
  • atceltas visas radošās darbnīcas Dienas aprūpes centrā.

ES atbalsta pakas turpinām izsniegt personām, kuras atzītas par trūcīgām, maznodrošinātām vai krīzes situācijās nonākušām personām. Pārtikas un higiēnas paku komplektu saņemšanas darba laiks nav mainīts. Pakas iespējams saņemt pirmdienā, otrdienā, trešdienā, ceturtdienā no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00,  vēlams iepriekš zvanīt uz telefona nr. +371 65323200 vai +371 20270805.

Kontaktinformācija saziņai ar Labklājības pārvaldes darbiniekiem:  Preiļos –  +371 65323200, +371 65320123, +371 20270805, +371 28638567, +371 22049589 (Sauna), +371 20241389 (Pelēči), +371 22044340 (Aizkalne), e-pasts: labklajibas.parvalde@preili.lv.

Anita Gāga,
Labklājības pārvaldes direktora vietniece administratīvi saimnieciskajos jautājumos