Labklājības pārvaldē Iedzīvotājiem

Preiļu novada teritorijā deklarētajām personām:

  • pirmās un otrās grupas invalīdam (pieaugušajam un bērnam),
  • vientuļajam pensionāram, kuram nav likumīgo apgādnieku,
  • politiski represētai personai,

kā arī aizgādnim, par kura iecelšanu rīcībnespējīgai personai un aizgādņa pienākumu pildīšanu lēmumu pieņēmusi Preiļu novada bāriņtiesa, ir iespēja saņemt vienreizējo materiālo pabalstu.

Lai atvieglotu minētā pabalsta izmaksas administrēšanu, kā arī ņemot vērā jau noteiktos un potenciāli iespējamos ierobežojumus Covid-19 izplatības mazināšanai, Preiļu novada Labklājības pārvalde aicina iespēju robežās ikvienu, kas atbilst kādai no augstāk minētajām iedzīvotāju grupām, iesniegt informāciju par norēķinu konta numuru (bankas vai pasta) bezskaidras naudas darījumiem, aizpildot sagatavotu iesnieguma veidlapu Labklājības pārvaldē. Tāpat aicinām aktualizēt informāciju tiem, kuriem jau beidzies invaliditātes grupas piešķiršanas termiņš vai invaliditātes grupa piešķirta pirmo reizi, iesniedzot to apliecinošu dokumentu kopijas Preiļu novada Labklājības pārvaldes 4.kabinetā.

Aicinām sekot aktuālajai informācijai, kad varētu tikt uzsākta minēto pabalstu izmaksa.

Informāciju sagatavoja

Anita Gāga

Pārvaldes vadītāja vietniece
anita.gaga [at] preili.lv