Preiļu novadā Iedzīvotājiem

Pēc svētkiem pilsētniekiem allaž aktualizējas jautājums – kur likt savu Ziemassvētku egli?

Līdz 18. janvārim Preiļu iedzīvotāji savas eglītes var novietot blakus sadzīves atkritumu konteineriem, un to izvešana būs bez maksas.

No iedzīvotājiem savāktās eglītes netiks izmestas atkritumu poligonos kā citi sadzīves atkritumi; to utilizācijai tiks nodrošināti videi draudzīgāki risinājumi, piemēram, tās tiks pārstrādātas šķeldā un nodotas kā kurināmais siltumenerģijas ražošanai katlumājās.

ŅEM VĒRĀ – sadzīves atkritumu konteineros eglītes mest ir aizliegts!!!

SIA “Preiļu saimnieks”