Izglītībā

2020./2021.mācību gads ir jau trešais mācību gads, kopš visā Latvijā darbojas kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma”. Programmas īstenošana nav apstājusies arī šajā sarežģītajā pandēmijas laikā. Tās darbības veiksmīgā norisē Preiļu novadā liela loma irskolu koordinatorēm – Ilzei Brokai (Preiļu 1.pamatskola),Ingūnai Patmalniecei (Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija), Žannai Ļebedevičai (Preiļu 2.vidusskola), Sandrai Stenderei-Šteibergai (Pelēču pamatskola) un Zitai Pastarei (Salas pamatskolai), kuras nodrošina informācijas apriti, izpratni par programmas mērķiun gūtās pieredzes publicitāti, kuras mudina pedagogus un skolēnus iepazīt kultūru kā izziņas avotu, kā emociju rosinātāju, kā iedvesmas avotu, kas palīdz saredzēt iespēju iziet ārpus mācību priekšmeta ietvara un paveikt vairāk.

Programma darbojas Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros un tiek finansēta no simtgades svinībām paredzētajiem līdzekļiem. Tā ir nacionāla mēroga programma, tāpēc svarīgi atskatīties uz paveikto un sasniegtajiem rezultātiem.

Šī mācību gada I pusgadā Preiļu novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu 1.-12.klašu skolēni programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 53 reizes piedalījās 26 dažādās kultūras un mākslas norisēs.

Visvairāk tika apmeklētas muzejpedagoģiskās programmas – 12 dažādas programmas 26 reizes:

 • Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja izglītojošās programmas “Preiļu muižas dzīvie dārgumi”, “Augt maizītei tīrumā”, “Ainava platleņķī”, “Ar Silajānu mālu plaukstās” un “Stunda Latvijai”
 • Raiņa muzeja “Jasmuiža” muzejpedagoģiskā programma „Rainis. Dzimumdiena” un ekspozīcijas “Raiņa ģimnāzijas un studiju gadi” apskate
 • Varakļānu novada muzeja vides izpētes programma “Pa grāfa Borha noslēpumu takām Varakļānos”,
 • Aglonas maizes muzeja izglītojoša nodarbība “Rudzu maizes meistarklase”,
 • Muzeja “Andrupenes lauku seta” apskate Rāznas Nacionālajā parkā
 • Lūznavas muižas kultūrvēsturiskā izziņas programma
 • Iepazīšanās ar Jaundomes muižas kultūrvēsturiskajiem objektiem un dabas daudzveidību

Piecas dažādas kinofilmastika skatītas 11 reizes(skatīts digitāli):

 • Dokumentāla kinofilma “Vai viegli būt jaunam?”, Rīgas kinostudija, režisors Juris Podnieks,
 • Dokumentāla spēlfilma “Zigfrīds Anna Meirovics”, Deep Sea Studios, režisors Tālivaldis Margēvičs,
 • Animācijas filma “Kaķīša dzirnavas”, studija “Dauka”, režisors, Roze Stiebra,
 • Kinofilma “Leiputrija”, studija “Vides projekti”, režisore Laila Pakalniņa,
 • Spēlfilma “Jelgava 94”, Jura Podnieka studija, režisors Jānis Ābele.

Izrādes:

 • Latvijas Nacionālā operas baleta izrāde “Trīs draugi” (Rīga)
 • Liepājas teātra izrāde „Polianna” (režisors Dž. Džs. Džilindžers) Latgales Vēstniecībā „Gors”
 • Izrāde “Ziemas māja”, Rēzeknes teātris “Joriks” (skatīta digitāli)

Kopumā skolēni 10 reizes piedalījās 3 dažādos koncertos:

 • Koncertlekcija “Deja, balets un mūzika cauri gadsimtiem”, SIA Framest Music
 • Muzikāla nodarbība “Tautas mūzikas instrumentu pasaule”, māksliniece Iveta Mielava un etnomuzikoloģe Ilga Reizniece
 • Tiešsaistes koncerts “Ziemassvētki apkārt zemeslodei”, SIA “Dzīvā skaņa” (skatīta digitāli)

Kā arī 3 reizes citās izglītojošās nodarbībās:

 • Izglītojošas nodarbības “Simbolu valoda, Rīgas kultūrvēsturiskais mantojums” un “Valsts pārvalde un vara Latvija”,nodibinājums “Public Administration Competence Development” (Rīga)
 • Arhitektūras nodarbība “Inženiera izaicinājums”, Zinātnes centrs ZINNO (Cēsis)

Dalība “Latvijas skolas soma” norisēs ievērojami paplašinājusi skolēnu iespējas iepazīt Latviju caur kultūras un mākslas norisēm. Pirms un pēc katras norises skolēni mācību stundās pārrunā, vērtē, salīdzina, dalās atziņās, ļaujas emocijām.Lūk tikai daži skolēnu vērtējumi:

“Man ļoti patika monētu izstāde, jo es pirmo reizi redzēju tik lielu kolekciju. Es uzdevu ļoti daudz jautājumu par to rašanos. Mums vajadzēja pīt aprocītes un man likās, ka es ar to netikšu galā, bet man tā iepatikās. Es pat ieguvu 2.vietu. (Iļja)

Viss bija ļoti interesanti, un man patika tas, ka visiem uzdāvināja  interesantas grāmatas. Es labprāt arī vēl apmeklētu šādu interesantu un izzinošu pasākumu(Jegors).

Man arī viss ļoti patika, bet visvairāk tas, ka mēs visa klase varējām mūsu skolotājām nodziedāt savas skolas himnu.(Marija)

Pils pagrabā bija tik spaigi, bet forši. Es gribētu dzīvot šādā pilī. Man ļoti patika, jo es pirmo reizi biju īstā muižā (Jānis)

Visemocionālākais šķita izrādes sākums, medmāsu uznāciens un izrādes beigu aina. Mūzika bija ļoti aizraujoša un skaista, mums interesanti bija izpētīt arī mūziķu (orķestra) sniegumu izrādes laikā. Patika izbaudīt operas atmosfēru. (12.klase)”.

2020./2021.mācību gada 1.semestrīkultūras un mākslas norišu ieejas biļešu iegādei, transporta izmaksu un maksas par kultūras norises nodrošināšanuun piekļuves maksu digitālajām norisēm segšanai tika izlietoti 5560,33 euro no piešķirtās valsts mērķdotācijas 6552,00 euro jeb 84,86 %.Finanšu līdzekļi programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros tiek piešķirti pašvaldībām katru gadu atbilstoši faktiskajam skolēnu skaitam no 1. līdz 12.klasei (unikālie skolēni).

Paši aktīvākie programmas “Latvijas Skolas soma” dalībnieki Preiļu novadā ir 1.-4.klašu skolēni – vidēji katrs ir piedalījies 2-3 pasākumos bet viskūtrākie ir bijuši 7.-9.klašu skolēni.

Programma “Latvijas Skolas soma”attiecas uz visiem skolēniem un ir daļa no mācību un audzināšanas darba. Tā vērtīgs rīks jaunās pieejas ieviešanā izglītības standartā paredzēto mērķu sasniegšanai.

Programmas norises palīdz īstenot Valsts izglītības satura centra sniegtos ieteikumus digitālo norišu īstenošanai – sekmē skolēnu obligātās izglītības satura apguvi, rūpējas par viņu emocionālo labsajūtu un mentālo veselību, reaģē uz audzēkņiem aktuālo, veicina bērnu interesi un motivāciju, rada pozitīvas emocijas, veicina sadarbību ar vecākiem un kolēģiem.

Kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” mērķis ir nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā apmeklēt norises, kas dod iespējuiepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā), sasaistot tās ar mācību un audzināšanas darbu.

Plašāka informācija par kultūrizglītības programmu “Latvijas skolas soma” ir pieejama šeit:

 

Aija Caune
Preiļu novada bērnu un jauniešu centra direktore,
programmas “LATVIJAS SKOLAS SOMA” koordinatore Preiļu novadā