Preiļu pils un parks Pašvaldībā

Krokusu un tulpju talka ir ikgadējs Preiļu parka rudens pasākums, kas pulcē arvien vairāk talciniekus – ikvienu, kurš mīl parku, vidi un vēlas kopīgi veidot ziedošu parku, kāds tas bijis vēsturiski un kopējam stilam atbilstoši.

Pirmajā talkā tika stādīti tikai krokusi, bet šobrīd aktivitātes gaitā tiek stādītas narcises, zilsniedzītes, muskares, vēlziedes un botāniskās jeb meža tulpes. Šādi ik pavasari var redzēt parka ziedošās pārvērtības. Šogad talcinieki Dzirnavu dīķa (pie Zirgu staļļa) garenajā pussalā iestādīja arī vēlziedes jeb tautā sauktos rudens krokusus, kur to krāšņumu varēsim baudīt, sākot no nākamā gada rudens.

Šogad talcinieku pulks bija kupls, kopā pasākumā piedalījās vairāk kā 60 cilvēki. Stādīšanas talka izvērtās kā paaudžu saliedēšanās pasākums, kur piedalījās Preiļu 1. pamatskolas 2. c klases skolēni, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma Preiļu filiāles audzēkņi, Preiļu novada Pensionāru biedrības pārstāvji, Preiļu Galvenā bibliotēkas darbinieki un pilsētas iedzīvotāji. Sīpolpuķes tika stādītas kopā, palīdzot cits citam.

Preiļu 1. pamatskolas skolēni kopā ar audzinātāju Initu Pokšāni, paralēli veicamajiem darbiem, izzināja arī dažādas profesijas – Muižas kompleksa un parka darbinieku (vadītāja, dārzniece, palīgi) veicamos darbus un pienākumus, iepazina senioru profesijas, ko katrs ir savā dzīvē veicis, un RTRIT jauniešu izvēlētās profesijas. Tāpat ar lielu interesi skolēni klausījās vairākas parka leģendas un stāstu par pils atjaunošanu.

Katru pavasari, iepriekš stādītās pavasara sīpolpuķes, zied kuplāk un krāšņāk, nu to saimei šogad pievienojās krokusi pie Zirgu staļļa un meža tulpes Mīlestības kalniņā un Ādama un Ievas salā. Kopumā tika iestādītas 1750 sīpolpuķes.

Talkas noslēgumā visi tika aicināti pabūt kopā pie ugunskura un izbaudīt rudens šarmu.

Parka komanda saka lielu paldies ikvienam, kurš palīdz veidot mūsu vidi sakoptāku, ziedošāku un patīkamāku!

Informāciju sagatavojusi

Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja
Sanda Čingule-Vinogradova