Uzņēmējdarbībā

Viduslatgales pārnovadu fonds aicina uzņēmējus un citus interesentus piedalīties seminārā par uzņēmuma reputāciju un vērtībām.

Seminārā cilvēkresursu vadības eksperte un personīgās izaugsmes un biznesa trenere, lektore Inese Sila aplūkos šādus jautājumus:

  • Vai un kā personīgo un uzņēmuma reputāciju var mērķtiecīgi veidot?
  • Kas ir uzņēmuma vērtības un uzņēmuma kultūra? No personīgajām vērtībām uz uzņēmuma vērtībām.
  • Kāda ir emocionālās inteliģences loma organizācijas tēla veidošanā?
  • Kā LinkedIn var kalpot par mūsdienu uzņēmuma reputācijas veidošanas instrumentu?

Uzņēmēja, beziepakojuma veikala „Ber un Sver” Jelgavā īpašniece Līga Rulle stāstīs par savu pieredzi gan uzņēmuma reputācijas, gan uzņēmuma vērtību un kultūras kontekstā. Vairāk par uzņēmumu: www.berunsver.com/lv/pages/home-page

 Seminārs notiks 17.martā no 13:00 līdz 16:30 ZOOM platformā.

 Pieteikties semināram

Semināru finansiāli atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina. Projekta partneri semināru īstenošanā Preiļu novada dome un Līvānu novada dome. Vairāk par projektu: www.vlpf.lv/aktivo-iedzivotaju-fonds/viduslatgales-parnovadu-fonds-uzsak-ilgtermina-projekta-labdaribas-aplis-istenosanu

Informāciju sagatavoja

Evija Gurgāne,

vlpf@inbox.lv