Preiļu novadā Sabiedrībā

Šī gada pavasarī, Valsts probācijas dienesta 20. jubilejas gadā, probācijas speciālisti kopā ar probācijas klientiem, sadarbības partneriem un brīvprātīgajiem visā Latvijā dodas pie sabiedriskā darba devējiem, lai veiktu sabiedrisko darbu.

Šī akcija ir iespēja visiem tās dalībniekiem dziļāk izprast mūsu kā profesionāļu un līdzcilvēku lomu, veidojot nākotnes sabiedrību. Tā ir iespēja uzzināt par iekļaujošas sabiedrības nozīmi to cilvēku dzīvēs, kuri kļūdījušies, savas kļūdas atzinuši un ir gatavi laboties.

VPD akcijas ietvaros 2023. gada 15. maijā Valsts probācijas dienesta Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Preiļu nodaļas kolektīvs kopā ar sadarbības partneriem: sabiedriskā darba devēju "Preiļu muižas komplekss un parks" un VPD klientu, veica sabiedriski derīgu darbu - krāva malku un pļāva zālienu.

Talkošanā piedalījās arī Preiļu nodaļas kolēģes no Līvāniem, kuras katru darba dienu VPD Preiļu nodaļas Līvānu kabinetā nodrošina sodu izpildes procesu VPD klientiem tuvāk viņu dzīvesvietai.

Sabiedriskais darbs – iespēja laboties, palīdzot citiem

Valsts probācijas dienests Latvijā strādā jau 20 gadus un kopš 2005. gada organizē sabiedriskā darba izpildi. Šobrīd šis ir viens no visbiežāk piemērotajiem kriminālsodiem Latvijā. Ik gadu to piemēro vairāk nekā 7000 personām. Ar sabiedrisko darbu personas visbiežāk tiek sodītas par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē, zādzībām, krāpšanām un citiem mantiskiem noziegumiem.

Probācijas klienti ir liels atbalsts darba devējiem, veicot gan sarežģītus, gan mazkvalificētus darbus, kas ir nozīmīgi mūsu sabiedrībai. Sabiedriskais darbs tiek veikts pansionātos, bibliotēkās, muzejos, izglītības iestādēs, dzīvnieku patversmēs, reliģiskajās organizācijās, pašvaldību teritoriju uzkopšanā un labiekārtošanā u. c.

Bieži sabiedriskajā darbā ir jāpaveic arī ļoti atbildīgi darbi, kam nepieciešamas īpašas iemaņas vai izglītība. Valsts probācijas dienesta praksē ir bijuši gadījumi, kad personas ir iesaistītas Covid-19 infekcijas seku mazināšanā, veicot dažādus palīgdarbus – palātu kārtošanu, inventāra pārnešanu. Sabiedriskais darbs veikts arī dažādos sporta un kultūras pasākumos, iesaistoties to organizēšanā, rūpējoties par cilvēku un auto transporta plūsmas drošību to laikā.

Šobrīd Valsts probācijas dienests sadarbojas ar vairāk nekā 900 organizācijām sabiedriskā darba jomā visā Latvijā. Probācijas klientu darbs ir iespēja darba devējiem ietaupīt finanšu līdzekļus un novirzīt tos citu nozīmīgu darbu paveikšanai. Piemēram, sabiedriskā darba izpildes laikā probācijas klienti 2022. gadā strādāja 533 051 sabiedriskā darba stundas, kas saskaņā ar minimālās stundas tarifa likmi darba devējiem vien 2022. gadā ļāva ietaupīt vismaz 1 541 589 eiro. Savukārt, aprēķinot sabiedriskajā darbā nostrādāto stundu skaitu par laiku kopš Valsts probācijas dienests organizē sabiedriskā darba izpildi - no 2005. gada līdz 2023. gadam, kopējais finanšu līdzekļu ietaupījumu apjoms pārsniedz piecpadsmit miljonus eiro.

J. Klūga, Valsts probācijas dienesta Uzraudzības, piespiedu un sabiedriskā darba nodaļas vadītājs:

Sabiedriskā darba izpildē liela nozīme ir darba devējiem. Iesaistīto organizāciju loks ar katru gadu paplašinās, kas sniedz iespēju probācijas klientus iesaistīt daudzveidīgos, viņu iemaņām atbilstošos, sabiedrībai noderīgos darbos. Papildus paveiktajiem darbiem tā ir iespēja personai veidot pozitīvu komunikāciju, socializēties, pārdomāt savas dzīves prioritātes, uzņemties atbildību par savu rīcību un gūt gandarījumu par paveikto. 

Vēlamies padalīties ar kāda VPD klienta (Aivars (vārds mainīts) 32 gadi) pārdomām par sabiedrisko darbu:  

Kad mani pieķēra par zādzību, protams, uzreiz nožēloju, bet neko vairs nevarēja darīt. Labi, ka ne cietums. Probācijas dienestā man izskaidroja, kāds darbs būs jāpaveic un kā būs jāstrādā. Sāku strādāt, palīdzēju remontdarbos, jo bija darba pieredze celtniecībā. Viegli nebija, jo sabiedriskais darbs ir jāapvieno ar savu darbu, ģimeni, aktivitātēm, kurās gribēju piedalīties, bet sapratu, ja neizpildīšu sabiedrisko darbu, nonākšu cietumā. Labi, ka varēju darīt darbus, kas padodas. Vietējā skolā izremontēju vairākas klases un salaboju mēbeles. Mans dēls mācās šajā skolā, septembrī, vedot dēlu uz skolu, bija prieks redzēt paveikto.

Sabiedriskais darbs ir viens no sabiedrībā izciešamajiem kriminālsodiem, kuru persona izcieš no mācībām vai pamatdarba brīvajā laikā savas dzīvesvietas apvidū, bez atlīdzības veicot sabiedriski derīgu darbu. Tā ir iespēja personai atlīdzināt nodarīto sabiedrībai, turpinot strādāt pamatdarbā, maksājot nodokļus un rūpējoties par ģimeni. Persona sabiedriskā darba laikā apgūst jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas, kas nākotnē ļauj veiksmīgāk iekļauties sabiedrībā, kā arī attur no jaunu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas.