Pašvaldībā

Saņemtas iedzīvotāju sūdzības par troksni, dūmiem un nepatīkamu smaržu. Lai arī veiktie mērījumi (skat. zemāk) apliecina, ka trokšņu līmenis atbilst normai, pašvaldības speciālisti, kopā ar iekārtas ražotājiem konstatējuši tehniskas nepilnības, kuras tiks novērstas:

  • Kā paskaidroja SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” valdes priekšsēdētājs, sadarbojoties ar konteinera katlu mājas ražotājiem konstatētas tehniskas nepilnības, kas tuvākajā laikā tiks novērstas. Katlumājas darbība šobrīd ir īslaicīgi apturēta.
  • 1. martā tika piegādāta īpaši augstas kvalitātes celulozes šķelda (A klases), kuras lietošana ļaus katlumājai strādāt stabilāk, labāk sadedzinot biomasu (smaka), tādējādi izvairoties no dūmgāzu sūkņu intensīvās darbības (gaudošana). Pārbaudēs konstatēts, ka troksnis un smaka parādās pie slapjas šķeldas lietošanas, lielākās problēmas rada slapja šķelda ar skujkoka piemaisījumu.
  • Jāsaprot, ka šī katlumāja darbojas kā īstermiņa risinājums, lai nodrošinātu zemu apkures tarifu šajā apkures sezonā. Kā informējām iepriekš (preili.lv), ilgtermiņa risinājums būs jaunas, energoefektīvas katlumājas būvniecība Celtnieku ielā. Jāatzīmē, ka marta sākumā noslēdzas iepirkums par tās būvniecību. Ar neapstrīdami nepatīkamo un traucējošo situāciju potenciāli jāsadzīvo vairs tikai līdz šīs apkures sezonas beigām, kas ir aptuveni vienu mēnesi.
  • Preiļu novada pašvaldība izprot nepatīkamo situāciju, ar kādu ziemas periodā samierinājušies Talsu ielas un tuvākās apkārtnes iedzīvotāji. Lūdzam būt iecietīgiem un ticam, ka jau nākamajā apkures sezonā būsim nonākuši pie ilgtspējīga risinājuma Preiļu pilsētas apkures nodrošināšanai.

Papildinformācija:

Laika posmā no 9. februāra plkst. 9.00 līdz 10. februāra plkst. 13.00 (gan dienas, gan nakts laikā) tika veikti trokšņu līmeņa mērījumi automātiskās katlumājas konteinera Talsu ielā 2c teritorijā. Mērījumi notika dzīvojamo māju teritorijās, kas atrodas iepretim un tuvāk automātiskās katlumājas konteineram: teritorijā starp dzīvojamo māju Daugavpils ielā 27 un 29, pie dzīvojamās mājas Daugavpils ielā 21 un pie dzīvojamās mājas Raiņa bulvārī 14.

Pārskatā, kas 15.02.2023. saņemts no Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnes institūta BIOR, minēts, ka dienās laikā mērījumos dominējošo troksni rada autotransporta kustība pa Daugavpils ielu un Raiņa bulvāri, bet nakts laikā, kad autotransporta kustība praktiski nenotiek, dominē katlumājas troksnis. Kopumā mērījumu laikā konstatēts, ka visi radītāji gan dienas, gan nakts laikā iekļaujas noteiktajās rādījumu robežās, atbilstoši MK noteikumiem Nr.16. “Trokšņa novērtēšanas pārvaldības kārtība” (07.01.2014.).

2.03.2023. Preiļu novada pašvaldībā darbojās Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas dienests, kura speciālisti veica katlumājas emisiju (dūmgāzu) mērījumus. Tika konstatēts, ka tās nav kaitīgas cilvēka veselībai.

Informāciju sagatavoja

Preiļu novada pašvaldības Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa un
SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” sabiedrisko attiecību speciāliste Sigita Āboliņa