Sportā

Noslēgusies pagājušajā nedēļā iesāktā konkursa “Erudīts sportā” 1. kārta. Lai arī konkursa organizētāji cerēja uz lietpratēju lielāku atsaucību, esam pateicīgi tiem, kuri iesaistījās piedāvātajā sporta lietpratēju konkursā, kas ir lieliska iespēja ne tikai pārbaudīt savas zināšanas ar sportu saistītajā plašajā jomā, bet arī papildināt savu zināšanu krātuvi.

Arī tiem, kuri vēl šaubījās vai citādu iemeslu dēļ nokavēja, lai iesaistītos erudītu cīņās, ir iespēja pievienoties mums, sākot ar 2. kārtu, jo balvas gaidīs ne tikai erudītākos, bet pārsteiguma balvas var nonākt jebkura konkursanta rokās.

Konkursa “Erudīts sportā” 2.kārtas jautājumi (Google veidlapa)

Lai piedalītos konkursā nepieciešams Google konts.

Leonīds Valdonis,

pieaugušo sporta pasākumu organizators