Pašvaldībā

19. janvārī plkst. 10.00 Infrastruktūras un novada attīstības komitejas sēde

19. janvārī plkst. 15.00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

20. janvārī plkst. 10.00 Finanšu komitejas sēde

26. janvārī plkst. 10.00 Novada domes sēde