Pašvaldībā

23. novembrī plkst. 10.00 Infrastruktūras un novada attīstības komitejas sēde

23. novembrī plkst. 15.00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

24. novembrī plkst. 10.00 Finanšu komitejas sēde

30. novembrī plkst. 10.00 Novada domes sēde