Pašvaldībā

21. decembrī plkst. 9.00 Infrastruktūras un novada attīstības komitejas sēde

21. decembrī plkst. 12.00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

21. decembrī plkst. 15.00 Finanšu komitejas sēde

29. decembrī plkst. 10.00 Novada domes sēde