Iedzīvotājiem

Martā izmaksāts vienreizējais 500 eiro atbalsts par katru bērnu, aprīlī vienreizēju 200 eiro pabalstu paredzēts izmaksāt vecuma, invaliditātes pensijas saņēmējiem, cilvēkiem, kuri saņem pensiju par apgādnieka zaudējumu, valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vai īpašas kopšanas pabalstu. Atsevišķos gadījumos ir iespējamas situācijas, kad par bērnu izmaksāts 500 eiro atbalsts, bet šim bērnam piešķirta  arī apgādnieka zaudējuma pensija.

Kas notiek šādos gadījumos – vienreizējie atbalsti summējas vai tomēr nē?

Svarīgi zināt:

–   Ja par bērnu, par kuru piešķirta apgādnieka zaudējuma pensija (vai atlīdzība par apgādnieka zaudējumu, vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā) ir saņemts 500 eiro atbalsts, tad vienreizējo pabalstu 200 eiro neizmaksā.

–   Ja bērnam, par kuru saņemts 500 eiro atbalsts, ir noteikta īpaša kopšana, 200 eiro pabalsts tiks izmaksāts pie īpašās kopšanas pabalsta.

–  Ja par bērnu rodas tiesības saņemt 500 eiro, kad jau izmaksāti 200 eiro pabalsts pie apgādnieka zaudējuma pensijas (vai atlīdzības par apgādnieka zaudējumu, vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apgādnieka zaudējuma gadījumā), tad atbalsts bērnam 500 eiro tiek samazināts par jau izmaksātajiem 200 eiro.

–   Ja apgādnieka zaudējuma pensiju (vai atlīdzību par apgādnieka zaudējumu, vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apgādnieka zaudējuma gadījumā) saņem par vairākiem bērniem, tad katram bērnam tiks izmaksāti 200 eiro liels pabalsts, ja par šo bērnu nav izmaksāti 500 eiro.

–   Ja apgādnieka zaudējuma pensija (vai atlīdzība par apgādnieka zaudējumu, vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā) piešķirta par bērnu ar īpašu kopšanu (par kuru nav izmaksāti 500 eiro), tad vienreizējo pabalstu izmaksās divkāršā apmērā – 400 eiro.

 Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 64331829, egils.zarins@lm.gov.lv