Pašvaldībā Kultūrā Iedzīvotājiem

Varbūt kāds jautās, kas darāms bibliotēkā globālajā vīrusu epidēmijas laikā? Ticiet vai nē, darba mums netrūkst!

Netiekoties ar jums, mīļie lasītāji, klātienē, aktīvi komunicējam e-pastā, sniedzam uzziņas, konsultācijas telefoniski un elektroniski. Īpaši pieprasīti ir autorizācijas dati, jo šobrīd esat aktīvi 3td.lv e-bibliotēkas lietotāji. Priecājamies, ka elektroniskā grāmata ir kļuvusi par jūsu ikdienas neatņemamu daļu.

Bibliotekāriem šai periodā darba apjoms nav īpaši sarucis – kārtojam apjomīgo (61225) krājumu un jau trešo nedēļu aktīvi veicam inventarizāciju. Katrs iespieddarbs ir vairākkārt pārcilāts un noskenēts, apstrādāts un salīdzināts, bet pazudušais – atrasts.

Aktīvi turpinās ierastais ikdienas darbs novadpētniecībā un tās materiālu digitalizācijā. Tiek rakstīti un iesniegti jauni projekti, notiek attālināts darbs pie Preiļu reģiona bibliotēku dokumentācijas sagatavošanas akreditācijai.

Lai dažādotu savu darba ikdienu, radām un jau tagad piedāvājam jums jaunas digitālās novadpētniecības spēles un viktorīnas, kā arī izstrādājam saturu robotikas nodarbībām Ģimenes digitālo aktivitāšu centrā.

Lai mūsu darba vide būtu droša un patīkama, uzlabojam to gan tehniski, gan vizuāli, šobrīd īpaši rūpējoties par sanitāro normu ievērošanu – mazgājam, mazgājam, mazgājam rokas!

Sekojiet bibliotēkas aktualitātēm mājas lapā www.preilubiblioteka.lv !

Vēlam visiem izturību, pacietību un veselību šajā #paliecmājās laikā!

Tiksimies drīz!

Preiļu Galvenā bibliotēka