Pašvaldībā
Datums Sēdes nosaukums Laiks
16. septembrī Finanšu komiteju sēde plkst. 9:00
17. septembrī Attīstības un infrastruktūras komitejas sēde plkst. 9:00
17. septembrī Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde plkst. 15:00
24. septembrī Novada domes sēde plkst. 15:00