Pašvaldībā

 

Datums Sēdes nosaukums Laiks
21. oktobrī Finanšu komitejas sēde plkst. 9:00
22. oktobrī Attīstības un infrastruktūras komitejas sēde plkst. 9:00
22. oktobrī Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde plkst. 15:00
29. oktobrī Novada domes sēde plkst. 15:00