Pašvaldībā
Datums Sēdes nosaukums Laiks
15. janvārī Apvienoto komiteju sēde plkst. 15:00
30. janvārī Novada domes sēde plkst. 15:00