Pašvaldībā
Datums Sēdes nosaukums Laiks
18. februārī Attīstības un infrastruktūras komitejas sēde plkst. 9:00
19. februārī Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde plkst. 15:00
19. februārī Finanšu komitejas sēde plkst. 9:00
25. februārī Novada domes sēde plkst. 15:00