Preiļu novadā Iedzīvotājiem

Aizkalnes pagastā

8. jūnijs 11.00 Sv. Mise baznīcā, 12.00 aizlūgums Jasmuižas kapos
8. jūnijs 13.00 Bleidenes kapi
9. jūnijs 15.00 Gāgu kapi
3. augusts 12.00 Raipoles kapi
17. augusts 12.00 Daugaviešu kapi (ar Sv. Misi)

Preiļu pagastā

1. jūnijs 15.00 Rībuļu kapi
13. jūlijs 15.00 Ivdreišu kapi
14. jūlijs 15.00 Pupoju kapi
4. augusts 15.00 Dzeņu kapi
10. augusts 15.00 Šoldru kapi

Riebiņu pagastā

26. maijs 15.00 Petrausku kapi
9. jūnijs 15.00 Sila (Ondzuļos) kapi
22. jūnijs 13.00 Kokoriešu kapi
8. jūnijs 15.00 Sprindžu kapi
29. jūnijs 10.00 Sv. Mise baznīcā, 11.00 aizlūgums par aizgājējiem Riebiņu katoļu draudzes kapos
13. jūlijs 13.00 Baibu kapi

Rožkalnu pagastā

15. jūnijs 15.00 Augšmuktu kapi
23. jūnijs 14.00 Romānvecumu kapi

6. jūlijs 13.00 Strodu kapi
13. jūlijs 12.00 Lazdānu kapi
27. jūlijs 10.00 Āpšu kapi

Upmalas pagastā

27. jūlijs 11.30 Vārkavas kapi (dievkalpojums plkst. 10.00 Vārkavas baznīcā)
28. jūlijs 13.00 dievkalpojums Vanagu baznīcā, pēc dievkalpojuma kapusvētki Vanagu kapos

Rušonas pagastā

25. maijs 15.00 Mazo Priekuļu-Augustavas kapi, Preiļu draudze
1. jūnijs 14.00 Rutuļu kapi, Rušonas draudze 
1. jūnijs 15.00 Rušonas kapi, Rušonas draudze   
2. jūnijs, 11.00 Sv. Mise Rušonas baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Rutuļu, Rušonas, Krištopeņu kapos
2. jūnijs 12.00 Krištopeņu kapi, Rušonas draudze
22. jūnijs 15.00 Žogotu kapi, Preiļu draudze
6. jūlijs 15.00 Antonišķu kapi, Feimaņu draudze
7. jūlijs 14.00 Solkas kapi, Rušonas draudze
13. jūlijs 13.00 Eikša kapi, Rušonas draudze
13. jūlijs 14.00 Ondzuļu kapi, Rušonas draudze
15. jūlijs 12.00 Sv. Mise Rušonas baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Eikšu un Ondzuļu kapos
20. jūlijs 15.00 Rutkovsku-Kažu kapi, Preiļu draudze
27. jūlijs 15.00 Eisāgu kapi, Preiļu draudze
28. jūlijs 15.00 Gailīšu kapi, Preiļu draudze

Saunas pagastā

1. jūnijs 13.00 Betišķu kapi
8. jūnijs 13.00 Aizupiešu kapi

21. jūnijs 8.00 Jakušu kapi
6. jūlijs 13.00 Skuteļu kapi
6. jūlijs 15.00 Pauniņu kapi
7. jūlijs 15.00 Prīkuļu kapi
20. jūlijs 13.00 Orīšu kapi 
20. jūlijs 15.00 Smelteru kapi
3. augusts 11.00 Anspoku kapi
10. augusts 13.00 Lakausku kapi

Sīļukalna pagastā

1. jūnijs 12.00 Kapinieku kapi (Sv. Mise kapličā un kapusvētki)
8. jūnijs 12.00 Teilānu kapi (Sv. Mise kapličā un kapusvētki)
6. jūlijs 12.00 Opolūs kapi
6. jūlijs 13.30 Salenieku kapi
13. jūlijs 14.00 Seiļu kapi

Galēnu pagastā

8. jūnijs 12.00 Bukšinu kapi
13. jūlijs 12.00 Maltas Trūpu kapi
24. augusts 12.00 Sv. Mise baznīcā, 13.00 aizlūgums Galēnu kapos

Silajāņu pagastā

20. jūlijs 12.00 Červoniku kapi
3. augusts 15.00 Silajāņu kapi

Stabulnieku pagastā

1. jūnijs 12.00 Brišku-Balckaru kapi
15. jūnijs 12.00 Saunas Vulānu kapi
22. jūnijs 12.00  Krištobu kapi
27. jūlijs  12.00 Pastaru kapi
3. augusts 12.00 Trūpīšu kapi
10. augusts 12.00 Salīšu kapi

Vārkavas pagastā

25. maijs 13.00 Borbaļu kapi
13. jūlijs 12.00 Pilišku kapi

Pelēču pagastā

1. jūnijs 13.00 Džeriņu kapi
7. jūlijs 14.00 Solkas kapi
20. jūlijs 12.00 Pelēču kapi
20. jūlijs 13.30 Gornejašu kapi
20. jūlijs 14.30 Bramaņu kapi
27. jūlijs 12.00 Ārdavas (Vecumu) kapi
27. jūlijs 13.30 Krasnogorkas kapi

Aglonas pagastā

25. maijs 14.00 Leitānu kapi, Aglonas draudze
25. maijs 15.00 Gūteņu kapi, Aglonas draudze
27. maijs 12.00 Sv. Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Leitānu un Gūteņu kapos
31. maijs 14.00 Pansionāta “Krastiņi” kapi, Bērzgales draudze
1. jūnijs 14.00 Rutuļu kapi, Rušonas draudze       
1. jūnijs 15.00 Rušonas kapi, Rušonas draudze 
2. jūnijs 11.00 Sv. Mise Rušonas baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Rutuļu, Rušonas un Krištopeņu kapos
2. jūnijs 12.00 Krištopeņu kapi, Rušonas draudze                                             
3. jūnijs 12.00 Sv. Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti “Krastiņu” kapos
9. jūnijs 10.00 Sv. Mise Peipiņu baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Peipiņu kapos
9. jūnijs 11.00 Peipiņu kapi, Peipiņu draudze
16. jūnijs 14.00 Makušu kapi, Bērzgales draudze 
17. jūnijs 12.00 Sv. Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Gutas, Krastiņu un Makušu kapos
22. jūnijs 13.00 Dunsku kapi, Bērzgales draudze                                                          
22. jūnijs 14.00 Siļišku kapi, Bērzgales draudze                                                            
22. jūnijs 15.00 Gutas kapi, Bērzgales draudze
24. jūnijs 12.00 Sv. Mise Rageļu baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Rageļu kapos
24. jūnijs 13.00 Rageļu kapi, Rageļu draudze
25. jūnijs 12.00 Sv. Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Dunsku un Siļišku un Gutas kapos           
29. jūnijs 14.00 Madelānu kapi, Bērzgales draudze
29. jūnijs 15.00 Valaiņu kapi, Aglonas draudze                                             
30. jūnijs 13.30 Borekstu kapi, Aglonas draudze                                          
30. jūnijs 14.30 Raginsku kapi, Raģeļu draudze
1. jūlijs 12.00 Sv. Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Madelānu, Valaiņu, Borekstu un Raģinsku kapos
6. jūlijs 14.00 Stašķeviču kapi, Peipiņu draudze
6. jūlijs 15.00 Šķeltovas kapi, Peipiņu draudze
7. jūlijs 14.00 Solkas kapi, Rušonas draudze 
8. jūlijs 12.00 Sv. Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Stašķeviču, Šķeltovas un Solkas kapos
13. jūlijs 13.00 Eikša kapi, Rušonas draudze                  
13. jūlijs 14. 00 Ondzuļu kapi, Rušonas draudze             
14. jūlijs 9.00 Sv. Mise Raģeļu baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Lipsku kapos
14. jūlijs 10.00 Sv. Mise Peipiņu baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Kalna Kudeņu kapos
14. jūlijs 11.00 Kalna Kudeņu kapi, Peipiņu draudze
14. jūlijs 12.30 Lipsku kapi, Rageļu draudze           
15. jūlijs 12.00  Sv. Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Eikšu un Ondzuļu kapos                                            
20. jūlijs 13.00 Ezeraukinu kapi, Aglonas draudze      
21. jūlijs 11.00 Sv. Mise Bērzgales baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Bērzgales un Ezeraukinu kapos           
21. jūlijs 13.00 Bērzgales kapi, Bērzgales draudze
28. jūlijs 9.00 Sv. Mise Raģeļu baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Slobodas un Dudeļu kapos
28. jūlijs 13.30 Slobodas kapi, Rageļu draudze
28. jūlijs 14.30 Dudeļu kapi, Rageļu draudze
4. augusts 12.00 Sv. Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Aglonas kapos
4. augusts 14.00 Aglonas kapi, Aglonas draudze

Preiļu pilsētā

3. augusts 13.00 Preiļu jaunie kapi
3. augusts 15.00 Preiļu pilsētas kapi
18. augusts 15.00 Preiļu vecie kapi