Kultūrā Iedzīvotājiem

Preiļu pilsēta:

 • Preiļu jaunā kapsēta 1. augustā plkst. 14:00
 • Preiļu pilsētas kapsēta 2. augustā plkst. 15:00
 • Preiļu vecā kapsēta 16. augustā plkst. 15:00

Preiļu pagasts:

 • Rībuļu kapsēta 6. jūnijā plkst. 15:00
 • Ivdrīšu kapsēta 11. jūlijā plkst. 15:00
 • Pupāju kapsēta 12. jūlijā plkst. 15:00
 • Seiļu kapsēta 18. jūlijā plkst. 14:00
 • Šoldru kapsēta 8. augustā plkst. 15:00
 • Dzeņu kapsēta 9. augustā plkst. 15:00

Aizkalnes pagasts:

 • Jasmuižas kapsēta 20. jūnijā plkst. 12:00
 • Bleidenes kapsēta 20. jūnijā plkst. 13:00
 • Gāgu kapsēta 4. jūlijā plkst. 12:00
 • Daugaviešu kapsēta 18. jūlijā plkst. 12:00
 • Raipoles kapsēta 11. jūlijā plkst. 12:00

Pelēču pagasts:

 • Pelēču kapsēta 25. jūlijā plkst. 12:00
 • Gornijašu kapsēta 25. jūlijā plkst. 13:00
 • Bramaņu kapsēta 25. jūlijā plkst. 14:00
 • Džeriņu kapsēta 27. jūnijā plkst. 14:00
 • Solkas kapsēta 7. jūnijā plkst. 15:00
 • Ārdavas kapsēta 18. jūlijā plkst. 12:00
 • Krasnogorkas kapsēta 18. jūlijā plkst. 13:00
 • Zarānu kapsēta 27. jūnijā plkst. 13.30

Saunas pagasts:

 • Jakušu kapsēta 5. jūnijā plkst. 8:00
 • Aizupiešu kapsēta 20. jūnijā plkst. 11:00
 • Betišķu kapsēta 18. jūlijā plkst. 11:00
 • Pauniņu kapsēta 4. jūlijā plkst. 15:00
 • Prīkuļu kapsēta 5. jūlijā plkst. 15:00
 • Skuteļu kapsēta 25. jūlijā plkst. 11:00
 • Smelteru kapsēta 4. jūlijā plkst. 13:00
 • Orīšu kapsēta 4. jūlijā plkst. 11:00
 • Anspoku kapsēta 1. augustā plkst. 14:00
 • Lakausku kapsēta 8. augustā plkst. 15:30